• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Informacja publiczna. Odmowa udzielenia informacji publicznej. Praktyczne wskazówki prowadzenia postępowania o udzielenie informacji publicznej

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 26 stycznia 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z dostępu do informacji publicznej uwzględniające ponowne wykorzystanie informacji, RODO, a także kwestie związane z ograniczeniem prawa dostępu i procedury odmowy udostępnienia informacji publicznej.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest kompleksowe przeanalizowanie zagadnienia informacji publicznej i aktualnego orzecznictwa sądowego w tym zakresie. Podczas zajęć:
• Omówimy tematykę dostępu do informacji publicznej z uwzględnieniem odmowy, ograniczenia prawa do informacji publicznej. Przedstawimy najnowsze orzecznictwo w przedmiocie odmowy prawa do informacji publicznej w uwagi na inny cel niż cel publiczny.
• Wskażemy praktyczne argumenty dotyczące ograniczenia czy odmowy dostępu do informacji publicznej z uwagi na nadużywanie tego prawa.
• Podpowiemy jak poradzić sobie z „wykorzystywaniem” prawa do informacji publicznej w celach prywatnych, indywidualnych czy gospodarczych, czy wykorzystywanie tego prawa przez podmioty publiczne.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu zagadnień związanych z prowadzeniem postępowania z dostępu do informacji publicznej oraz ograniczających prawo dostępu do informacji publiczne zagadnień w zakresie informacji publicznej.
• Zdobycie wiedzy jak w praktyce odpowiadać lub ograniczyć, prawo lub odmówić dostępu do informacji publicznej.
• Poznanie praktycznych, konkretnych rozwiązań z zakresu prowadzenia postępowania o udzielenie informacji publicznej.
• Uzyskanie odpowiedzi między innymi na następujące pytania:
- Co to jest informacja publiczna?
- Czy zawsze mimo, że dane informacja jest informacją publiczną musimy ją udostępnić?
- Czym się różni przetworzenie od przekształcenia informacji?
- Jak poradzić sobie z realizacją wielu wniosków składanych przez tego samego wnioskodawcę?
- Co zrobić w przypadku, kiedy wnioski składane są przez firmy w celu tzw. wywiadu gospodarczego, przez studentów w związku z pisaniem prac naukowych.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych w tym m.in. przykładowych uzasadnień decyzji odmawiającej prawo dostępu do informacji publicznej.

zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie informacji publicznej.
2. Podmioty uprawnione do dostępu do informacji publicznej – zagadnienia praktyczne.
3. Podmioty zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej.
4. Procedura udostępnienia informacji publicznej.
5. Terminy określone w ustawie o dostępie do informacji publicznej i ich realizacja.
6. Bezczynność w światle przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
7. Informacja przetworzona.
8. Interes publiczny, cel publiczny.
9. Ograniczenie prawa do informacji publicznej w oparciu o art. 5 ustawy z o dostępie do informacji publicznej.
10. Nadużywanie prawa do informacji publicznej.
11. Procedura odmowy, ograniczenia prawa do informacji publicznej.
12. Decyzja odmawiająca prawa do informacji publicznej- zagadnienie praktyczne.
13. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji samorządowej (urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie) administracji rządowej (urzędy centralne, urzędy wojewódzkie, administracja zespolona i niezespolona) oraz ich jednostek organizacyjnych, osoby odpowiedzialne za udostępnianie informacji publicznej. Pracownicy merytoryczni instytucji publicznych, którzy są zobowiązani do znajomości aspektów prawnych udostępniania informacji publicznej. Każdy pracownik merytoryczny, rozpatrujący wnioski w trybie informacji publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, inspektor ochrony danych osobowych w sektorze publicznym, posiada podwójny dyplom magistra: z administracji publicznej oraz z prawa. Tytuł doktora nauk prawnych obroniła w katedrze prawa administracyjnego. Rozprawę doktorską napisała nt. „Ograniczenia prawa do informacji w administracji publicznej w Polsce”. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, postępowaniu administracyjnym, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie własności intelektualnej oraz prawie samorządowym. Od lat współpracuje z sektorem publicznym w zakresie obsługi i doradztwa prawnego, a także jako IODO. Obecnie obsługuje głównie jednostki publiczne w zakresie obsługi prawnej, ochrony danych osobowych. Ekspert Związku Województw RP. Jest inicjatorem dotyczącym powstania Kodeksu postępowania z danymi osobowymi w jednostkach samorządu terytorialnego a także jako inicjator prowadzi spotkania zespołu Koordynatorów ds. Ochrony Danych powstałego przy Związku Województw RP.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 26 stycznia 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23 lutego 2024 r.