• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wydarzenia bez barier. Jak zapewnić dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w wydarzeniach organizowanych przez jst?

online
Program i karta zgłoszenia

Cena: 439 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 7 czerwca 2024 r. cena wynosi: 399 PLN netto/os.

Ustawa o dostępności rodzi w samorządach szereg trudności. Dlatego zapraszamy Państwa na trzydniowe szkolenie, które wyjaśni najważniejsze problemy związane z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w kontekście organizowania wydarzeń.

Ważne informacje o szkoleniu

Planując wydarzenia czy imprezy należy pamiętać, iż trzeba podczas nich zapewnić dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Proponowane zajęcia mają charakter autorski i zostały przygotowane na podstawie najczęściej powtarzających się pytań i zagadnień, z jakimi zwracają się do ekspertów prowadzących spotkanie, jst w zakresie wdrażania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami podczas organizowanych wydarzeń.
• Podczas szkolenia, prowadzący-eksperci, którzy od wielu lat wspierają instytucje we wdrażaniu rozwiązań zapewniających dostępność, a od 2019 r. (od kiedy obowiązuje ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) odpowiadają na szereg pytań dotyczących tego, jak skutecznie realizować obowiązkowe przepisy:
- Zaprezentują aspekty prawne i obowiązki organizatorów wydarzeń kulturalnych i społecznych tj.: spotkania, szkolenia, konferencje, wydarzenia masowe (np. piknik rodzinny), wydarzenia realizowane przez biblioteki i inne jednostki organizacyjne jst.
- Przedstawią poparte doświadczeniem rozwiązania, przykłady-case study, które zostały już z sukcesem wdrożone, podzielą się gotowymi do wdrożenia rozwiązaniami, mającymi na celu przygotowanie i realizację wydarzeń zgodnie z zasadami zapewnienia dostępności.
• Podczas części warsztatowej omówimy wyzwania, wskazując konkretne rozwiązania, a uczestnicy będą mogli zapytać, czy przedstawić własne wątpliwości w przedmiotowym zakresie oraz omówić kwestie nad jakimi aktualnie pracują i które przysparzają im najwięcej problemów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Rozwój kompetencji w zakresie realizacji wymogu zapewniania dostępności wydarzeń kulturalnych osobom ze szczególnymi potrzebami, w świetle przepisów ustawy z 19 lipca 2019 r. o uzd.
• Usystematyzowanie wiedzy o etapach wydarzeń i szczegółowych działaniach, które podczas tych etapów należy podjąć, by zapewnić dostępność wydarzenia.
• Poznanie konkretnych procedur, wspierających poprawne organizowanie wydarzeń zgodnie z przepisami o dostępności.
• Usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu wdrażania konkretnych rozwiązań w zapewnianiu dostępności podczas organizowanych wydarzeń.
• Przygotowanie do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami - omówienie zasad i standardów obsługi klienta, w szczególności w zakresie zapewnienia dostępności podczas imprez na etapie przygotowania i realizacji wydarzeń.
• Uzyskanie odpowiedz m.in. na następujące pytania:
- Jak zaplanować dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami podczas organizowanego wydarzenia, imprezy (np. plenerowej), prowadzonych działań edukacyjnych i kulturalnych?
- Jakie sprzęty i rozwiązania będą niezbędne dla zapewniania dostępności?
- W jaki sposób przygotować promocję i komunikację, aby spełniała wymogi dostępności w zakresie informacyjno-komunikacyjnym i cyfrowym?
- Jak zorganizować proces obsługi osób ze szczególnymi potrzebami podczas realizowanych wydarzeń?

zwiń
rozwiń
Program

1. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku – dostępność architektoniczna, informacyjno-komunikacyjna-cyfrowa – niezbędne udogodnienia podczas organizowanych wydarzeń.
2. Planowanie wydarzeń/imprez/działań edukacyjnych i kulturalnych:

• Odbiorcy wydarzenia – szczególne potrzeby odbiorców.
• Potencjalne potrzeby i możliwe rozwiązania dla poszczególnych grup odbiorców z niepełnosprawnościami.
• Forma wydarzenia.
3. Informowanie o wydarzeniach/imprezach/działania edukacyjnych i kulturalnych:
• Dostępna strona internetowa.
• Dostępna promocja w internecie.
• Zaproszenia.
• Dostępność tekstu.
• Tekst alternatywny.
• Tekst łatwy do czytania i zrozumienia.
• Plakaty i ulotki.
• Opis miejsca wydarzenia.
• Ewakuacja.
• Informacja o działalności jednostki w polskim języku migowym.
4. Organizacja wydarzeń / imprez/ działań edukacyjnych i kulturalnych:
• Rejestracja.
• Miejsce dostępne.
• Rozwiązania dostępnościowe.
• Dostępne prezentacje, wystąpienia, materiały.
5. Personel obsługujący wydarzenia / imprezy /działania edukacyjne i kulturalne:
• Zasady obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.
• Zadania asystentek i asystentów.
6. Ewaluacja prowadzonych działań podczas wydarzeń – proces badania satysfakcji uczestników/uczestniczek i poziomu dostępności.
7. Jak przygotować zapytania ofertowe związane z wydarzeniami w celu zapewnienia ich dostępności? Szczegółowe przykłady zapisów w OPZ.
8. Sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy instytucji publicznych, odpowiedzialni za wdrożenie dostępności w urzędzie, osoby odpowiadające za organizację imprez edukacyjnych i kulturalnych w jst, pracownicy gminnych ośrodków kultury, instytucji kultury tj. muzeum, kin, teatrów, jednostek oświaty, w szczególności szkół i przedszkoli, osoby odpowiedzialne za realizację zamówień publicznych w swoich organizacjach, koordynatorzy ds. dostępności w instytucjach publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener 1 – Ekspertka ds. dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością, koordynuje przeprowadzanie audytów dostępności, audytorka dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej, trenerka. Współautorka programów szkoleniowych i publikacji związanych z dostępnością dla osób ze szczególnymi potrzebami. Konsultantka merytoryczna w procesie aktualizacji Standardu Dostępności dla POZ dla Ministerstwa Zdrowia. Konsultantka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w realizacji projektu “Ramowe wytyczne - projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych”. Współpracuje z urzędami publicznymi w całej Polsce. Wyróżniona jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnością w Polsce. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Trener 2 - Ekspert ds. dostępności, trener, audytor. Długoletni Członek Zarządu i Dyrektor Agencji Zatrudnienia Fundacji Aktywizacja. Posiada 15-letnie doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych zajmujących się aktywizacją osób z niepełnosprawnościami. Prowadzi szkolenia dla Koordynatorów dostępności w instytucjach publicznych, przeprowadza audyty dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów dla różnych grup odbiorców (osób z niepełnosprawnościami, pracowników administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz środowiska biznesowego). Współpracuje z pracodawcami w zakresie realizacji projektów rekrutacyjnych, wdrażania systemów zatrudnienia, adaptacji i przystosowywania miejsc pracy, zarządzania różnorodnością. Jest autorem publikacji, artykułów dot. rynku pracy, niepełnosprawności, dostępności.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 439 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 7 czerwca 2024 r. cena wynosi: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17 czerwca 2024 r.