• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Koordynator dostępności w jsfp – rola, obowiązki i zadania. Odpowiedzialność oraz wyzwania, stojące przed koordynatorem, jakie wynikają z realizacji uozd. Dobre praktyki

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie omówienie obowiązków urzędów w zakresie realizacja przepisów o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Podczas zajęć skupimy się na roli koordynatora ds. dostępności

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego przedstawimy najważniejsze kwestie dotyczące zadań, odpowiedzialności oraz wyzwań, stojących przed koordynatorem ds. dostępności w instytucji – pośrednikiem pomiędzy jednostką-klientem a instytucją-urzędem. Podczas zajęć skupimy się na praktycznych aspektach stosowania przepisów o zapewnianiu dostępności w jsfp, w szczególności na tych związanych z zapewnieniem dostępności przez jednostkę, wypracowaniem standardów dostępności, w tym właściwej obsługi klienta.

Prowadząca, psycholog, z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym, realizująca zajęcia z zapewnienia dostępności, przeprowadzająca audyty i służąca wsparciem jsfp w tym zakresie, podczas zajęć zwróci uwagę na osobę koordynatora, jego osobowość, empatię i zaangażowanie jako klucz do sukcesu, czyli  prawidłowego wypełniania zadań związanych z zapewnieniem dostępności w administracji publicznej.

Uczestnicy podczas spotkania:

 • Poznają minimalne wymagania dotyczące zapewnienia dostępności w instytucji.
 • Dowiedzą się jak samodzielnie przeprowadzić audyt, gdy brak na to środków finansowych.
 • Zdobędą umiejętności dot. zapewniania dostępności komunikacyjno-informacyjnej oraz prawidłowej obsługi klienta.
 • Poznają narzędzia, metody oraz korzyści we wdrażaniu społecznej odpowiedzialności biznesu.
 • Odświeżą informacje na temat obowiązków i konsekwencji wynikających z ustawy o zapewnieniu dostępności.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zaprezentowanie roli koordynatora jako propagatora dostępności w instytucji.
 • Przypomnienie i uporządkowanie zadań wynikających z wdrożenia dostępności w codziennej pracy koordynatora.
 • Omówienie roli koordynatora we wzmacnianiu odpowiedzialności w jednostce w zakresie wypełniania zadań, związanych z prawidłową realizacją ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 • Przedstawienie problematyki dotyczącej przeprowadzania monitoringu i audytu dostępności w jednostce.
 • Zdobycie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących tych aspektów, na które należy zwrócić szczególną uwagę w obsłudze osób ze szczególnymi potrzebami, wskazanie jak radzić sobie z barierami, jak budować skuteczną i życzliwą komunikację z klientem.
 • Omówienie zasad i standardów obsługi klienta, w tym savoir-vivre’u w zakresie zapewnienia dostępności.
 • Wskazanie, jak rozmawiać z otoczeniem o propagowaniu dostępności. Poznanie korzyści, wynikających z CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu).
zwiń
rozwiń
Program
 1. Czym jest dostępność? 
 2. Beneficjenci dostępności - opis potrzeb, ograniczeń i barier. Pojęcie: dostępność alternatywna.
 3. Koordynator ds. dostępności jako punkt kontaktowy w jednostce. Koordynator a urząd. Koordynator a beneficjenci ustawy.
 4. Rola koordynatora we wzmacnianiu dostępności w otoczeniu. Konsekwencje i znaczenie realizowania zadań dotyczących zapewniania dostępności.
 5. Dostępność komunikacyjno-informacyjna. Obsługa klienta- osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Opracowanie standardów obsługi klienta pod kątem organizacji.
 • Wdrażanie standardów w obsłudze klienta.
 • Savoir-vivre w obsłudze klienta z niepełnosprawnością: jak poradzić sobie w sytuacjach problemowych, stresujących, związanych z obsługą klienta? Życzliwa komunikacja.
 1. Rozumienie osób ze szczególnymi potrzebami, jako wyraz społecznej empatii przez koordynatora. Jak przekonywać otoczenie o ważności zapewniania dostępności w jednostce?
 2. Jak efektywnie rozmawiać o dostępności z przełożonymi, współpracownikami? Co szczególnie artykułować? Czego unikać?
 3. Narzędzia, metody oraz korzyści we wdrażaniu społecznej odpowiedzialności biznesu CSR, także w jednostkach sektora finansów publicznych.
 4. Akty prawne, obowiązki, konsekwencje, wynikające z ustawy o zapewnieniu dostępności.
 5. Jak skutecznie przeprowadzić monitoring oraz audyt dostępności w jednostce? Na co zwrócić uwagę?
 6. Kwestie problemowe. Pytania i odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele administracji publicznej, w szczególności służby cywilnej, jst i ich jednostek podległych odpowiedzialni za kształtowanie polityki urzędu w zakresie obsługi klienta, sekretarze, koordynatorzy ds. dostępności, audytorzy wewnętrzni, wszystkie osoby obsługujące klientów w jednostkach administracji rządowej oraz samorządowej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Psycholog, trener, specjalista z zakresu m.in. komunikacji personalnej, budowania zespołu, obsługi klienta, rozwiązywania konfliktów, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Mediator, specjalista ds. postępowania terapeutycznego w kryzysach, trener z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, kursów, warsztatów, projektów miękkich dotyczących zwalczania nierówności, wykluczenia społecznego. W swojej codziennej pracy ma kontakt z osobami ze szczególnymi potrzebami. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu audytów dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych, zrealizowała wiele szkoleń z zakresu dostępności, w tym dotyczącej obszaru informacyjno- komunikacyjnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29 września 2023 r.