• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Praktyczne wymiary dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ustawa o dostępności rodzi w samorządach szereg trudności. Dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie, które wyjaśni najważniejsze problemy związane z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie stron www, dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej i pomoże w rozwiązaniu najważniejszych problemów związanych z redagowaniem stron urzędowych zgodnie ze standardami WCAG 2.1.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia w kompleksowy sposób przeanalizujemy zagadnienia z zakresu dostępności cyfrowej w podmiotach publicznych - w świetle przepisów ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Nasze rozważania skupimy przede wszystkim na kwestiach związanych z praktycznym wdrożeniem i stosowaniem dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, co pozwoli na przełożenie teoretycznej wiedzy na praktykę. W ramach spotkania uczestnicy będą mogli pracować na własnych dokumentach, na bieżąco dokonując ich korekty, zgodnie z przekazywanymi treściami. Wiedza oraz umiejętności nabyte w trakcie szkolenia będą przydatne nie tylko do skutecznego wypełniania standardów dostępności opisywanych w ustawie, ale również do innych zadań związanych ze skuteczną komunikacją – np. tworzeniem treści na social media instytucji, tworzeniem materiałów promocyjnych i reklamowych, opracowywaniem wystąpień publicznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Na samym początku zajęć zapoznamy uczestników z teoretycznym wymiarem dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej oraz minimalnymi wymaganiami, wynikającymi z art. 6 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Przedstawimy specyfikę funkcjonowania grup odbiorców – osób ze szczególnymi potrzebami, które spotykają się z licznymi barierami i trudnościami komunikacyjnymi w instytucjach i urzędach - głównie są to osoby z niepełnosprawnościami sensorycznymi, osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi, osoby neuroróżnorodne.
• Następnie przejdziemy do trzech kolejnych modułów praktycznych, które w warsztatowy sposób pozwolą uczestnikom nabyć umiejętności w zakresie tworzenia dostępnych cyfrowo dokumentów, tekstów alternatywnych do grafik i zdjęć, czy materiałów w języku prostym i ETR.
• Odpowiemy na pojawiające się pytania i wątpliwości związane z wdrożeniem dostępności cyfrowej w jednostkach publicznych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Przegląd przepisów regulujących dostępność cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną.
• Wymagania ustawy o dostępności.
• Odbiorcy dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej.
• Sprzęt i technologie wspomagające.
• Wprowadzenie do standardu WCAG 2.1– podstawy.
2. Zasady tworzenia dostępnych dokumentów – ćwiczenia praktyczne.
• Dostępne dokumenty w formacie Word.
• Dostępne prezentacje w formacie Power Point.
• Dostępne dokumenty formacie PDF.
• Elementy graficzne w tekstach i dokumentach.
• Sprawdzanie i monitoring dostępności z wykorzystaniem dostępnych narzędzi.
3. Jak tworzyć dobre teksty alternatywne? Ćwiczenia praktyczne.
• Zasady dodawania opisów alternatywnych do zdjęć.
• Opisy grafik w social mediach.
4. Skuteczna i prosta komunikacja – ćwiczenia praktyczne.
• ETR – tekst łatwy do czytania i zrozumienia – praktyczne informacje pomocne w przygotowaniu informacji o instytucji.
• Prosty język – zasady komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami.
• Jak zrobić dobry ETR o zakresie działalności instytucji?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Koordynatorzy dostępności w instytucji, osoby zajmujące się komunikacją i promocją, redaktorzy treści na stronach internetowych, osoby zajmujące się social mediami w instytucji, rzecznicy prasowi oraz osoby odpowiedzialne za kontakty z mediami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert ds. dostępności, trener, audytor. Długoletni Członek Zarządu i Dyrektor Agencji Zatrudnienia Fundacji Aktywizacja. Posiada 16- letnie doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych, zajmujących się aktywizacją osób z niepełnosprawnościami. Prowadzi szkolenia dla koordynatorów dostępności w instytucjach publicznych, przeprowadza audyty dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów dla różnych grup odbiorców (osób z niepełnosprawnościami, pracowników administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz środowiska biznesowego). Jest autorem publikacji, artykułów dot. rynku pracy, niepełnosprawności, dostępności.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 4 października 2023 r.