• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Forum Sekretarzy: Skargi wnioski i petycje w praktyce działalności organów JST

Program i karta zgłoszenia

 

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Sekretarzy. Zajęcia stacjonarne.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Sekretarzy. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

• Analiza zagadnień w ujęciu praktycznym, omówienie procedur, a także problematycznych wniosków/ petycji na podstawie praktyki i orzecznictwa.
• Omówienie praktycznych przykładów rozpatrywania wniosków, petycji i skarg.
• Nabycie umiejętności prowadzenia postępowań w zakresie skarg, wniosków i petycji.
• Poszerzenie wiedzę w oparciu o najnowsze orzecznictwo, a także praktykę z zakresu skarg, wniosków i petycji.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Petycja – definicje.
2. Podmiot uprawniony do wniesienia petycji.
3. Forma wniesienia i treść petycji.
4. Dane osobowe w petycji.
5. Procedura rozpatrzenia petycji.
6. Termin rozpatrzenia petycji.
7. Publikacja petycji.
8. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.
9. Treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna. Co zrobić z pismem które w treści jest wnioskiem, petycją, skargą? Jak podzielić? jak zakwalifikować takie pismo?
10. Skarga, wniosek – definicja.
11. Podmiot uprawniony do wniesienia wniosku, skargi.
12. Procedura rozpatrzenia skargi.
13. Sposób i termin załatwiania skargi.
14. Procedura dotycząca wniosku.
15. Sposób i tryb załatwienia wniosku.
16. Praktyczne zagadnienia, m.in. skarga, wniosek, petycja. Co zrobić w pismem zawierającym wszystkie trzy „tytuły”? Czy organ może wykorzystać adres ustalony na podstawie portalu informacji przestrzennej w celu rozpatrzenia wniosku? Czy pisma otrzymane od sołtysów należy traktować jako wnioski? itp.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Sekretarzy

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Sekretarzy

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, inspektor ochrony danych osobowych w sektorze publicznym. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, postępowaniu administracyjnym, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie własności intelektualnej oraz prawie samorządowym. Od lat współpracuje z sektorem publicznym w zakresie obsługi i doradztwa prawnego, a także jako iodo. Obecnie obsługuje głównie jednostki publiczne w zakresie obsługi prawnej, ochrony danych osobowych. Ekspert Związku Województw RP. Jest inicjatorem dotyczącym powstania Kodeksu postępowania z danymi osobowymi w jednostkach samorządu terytorialnego. a także jako inicjator prowadzi spotkania zespołu Koordynatorów ds. Ochrony Danych powstałego przy Związku Województw RP.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

MIEJSCE: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi; ul. Jaracza 74.

Cena udziału: 519 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 185 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl lub mailem na adres biuro@frdl-lodz.pl do 19 października 2023 r.