• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Odmowa udostępniania informacji publicznej w praktyce. Wszczęcie postępowania, ograniczenia, odmowa wydania decyzji, orzecznictwo. Omówienie możliwych scenariuszy procedowania i sytuacji, w których podmiot publiczny wydaje decyzje o odmowie udostępniania informacji publicznej

Cena: 440 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. W przypadku zgłoszenia do 4 stycznia 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z dostępu do informacji publicznej w kontekście odmowy jej udostępnienia przez podmioty publiczne.

Ważne informacje o szkoleniu

Pracownicy administracji publicznej, w szczególności samorządu terytorialnego, są coraz częściej zasypywani wnioskami o udostępnienie informacji publicznej. Dodatkowo, od 8 grudnia 2021 r., obowiązuje ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, która nałożyła na jednostki nowe obowiązki, nasuwając tym samym kolejne problemy w stosowaniu i interpretowaniu przepisów. Proponujemy zatem Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego omówimy kwestie dotyczące udostępniania informacji, ponownego wykorzystywania, odmowy udostępnienia oraz kwestii umów jako informacji publicznej.

Ekspertka w jasny i przejrzysty sposób wskaże, jakie informacje zostają objęte ograniczeniami dostępu oraz jak należy je prawidłowo udostępniać lub przekazywać.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przypomnienie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej zasad związanych z udostępnianiem informacji publicznej.
 • Wskazanie obszarów problemowych wraz z ich omówieniem.
 • Przedstawienie obowiązków podmiotów publicznych z ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 • Nabycie umiejętności stosowania przepisów z zakresu tematyki szkolenia, w szczególności poznanie praktyki w odniesieniu do konkretnych przykładów informacji publicznej, wszczęcia postępowania, wniosków anonimowych, odmowy wydania decyzji.
 • Analiza kwestii problemowych dotyczących ochrony danych osobowych przy udostępnianiu informacji.
 • Omówienie na przykładach z ustawy i orzecznictwa, czym jest informacja publiczna.
 • Przegląd aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych z zakresu udostępniania informacji publicznej, w szczególności kwestii dotyczącej osób, pełniących funkcje publiczne czy pojęć tj. sprawa publiczna, szczególna istotność dla interesu publicznego.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

 • formy wniosku: ustna, pisemna, elektroniczna, telefoniczna, anonimy, spam,
 • weryfikacja wniosku.

2. Formy udostępniania informacji publicznej:

 • forma odmowy udzielenia informacji, która nie jest informacją publiczną,
 • brak informacji publicznej – jak procedować? Podstawowe błędy,
 • informacja, która nie jest informacją publiczną – jak procedować?

3. Informacja prosta.
4. Informacja przetworzona.
5. Procedowanie, wezwanie do wykazania interesu publicznego:

 • wykazanie interesu publicznego,
 • czym jest interes publiczny?
 • jak uzasadniać brak interesu publicznego w decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej? 
 • wydanie decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej: przesłanki decyzji, elementy decyzji, 
 • k.p.a. a ustawa o udostępnianiu informacji publicznej.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca w administracji publicznej, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego, sekretarze, kierownicy i pracownicy wydziałów organizacyjnych, kontrolerzy wewnętrzni, informatycy, radcy prawni, radni, osoby odpowiedzialne za udzielanie informacji publicznej, pełnomocnicy do spraw otwartości danych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących k.p.a., postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych, procedury rozpatrywania skarg i wniosków, udostępniania danych, dostępu do informacji publicznej, realizacji zadań własnych i zleconych jst. Doświadczona trenerka, prowadząca od kilkunastu lat szkolenia, podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych, wysoko oceniana za fachowość i jasność przekazu przez uczestników szkoleń i kursów.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. W przypadku zgłoszenia do 4 stycznia 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 stycznia 2024 r.