• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt w jst i ich jednostkach organizacyjnych. Zasady opracowania, wdrożenia i stosowania.

Przy zgłoszeniach do 6 czerwca 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane przede wszystkim archiwistom, pracownikom sekretariatu i kancelarii, którego przedmiotem będzie instrukcja kancelaryjna i Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom, w aspekcie praktycznym (warsztatowym), problematyki budowy i stosowania instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt, a także kwestii dokonywania zmian i uzupełnień w tych dokumentach. Jest to szczególnie istotne w kontekście wdrażania doręczeń elektronicznych. Prowadząca przedstawi sposób ich opracowywania oraz tryb wprowadzania do stosowania. Na przykładowych wzorach omówi postępowanie z dokumentacją w systemie tradycyjnym i w elektronicznym zarządzaniu dokumentacją w świetle instrukcji kancelaryjnej i JRWA w samorządowych jednostkach organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Pozyskanie wiedzy o przepisach prawa regulujących budowę i stosowanie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt. 
• Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie opracowywania ww. normatywów oraz dokonywania w nich zmian oraz uzupełnień. 
• Pozyskanie informacji o zasadach rejestracji spraw i obsługi dokumentacji spraw w EZD i w systemie tradycyjnym. 
• Możliwość uzyskania odpowiedzi na problematyczne kwestie związane z tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Program

1.  Obowiązujący stan prawny w zakresie postępowania z dokumentacją w podmiotach publicznych.
2. Tryb wprowadzania instrukcji kancelaryjnej oraz JRWA w porozumieniu z archiwami państwowymi.
3. Podstawy budowy instrukcji kancelaryjnej dla samorządowych jednostek organizacyjnych i omówienie jej zawartości na przykładowych wzorach.
4. Podstawy budowy jednolitego rzeczowego wykazu akt i metodyka jego opracowania oraz dokonywania w nim zmian na przykładowych wzorach.
5. Wybrane aspekty postępowania z dokumentacją w świetle instrukcji kancelaryjnej w oparciu o wykaz akt w systemie tradycyjnym i w elektronicznym zarządzaniu dokumentacją.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji samorządowej oraz samorządowych jednostek organizacyjnych (np. szkoły, przedszkola, ośrodki kultury, centra usług wspólnych, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej), w szczególności osoby odpowiedzialne za opracowanie i uzgodnienie z archiwami państwowymi instrukcji kancelaryjnych oraz jednolitych rzeczowych wykazów akt, koordynatorzy czynności kancelaryjnych, archiwiści, osoby na co dzień prowadzące sekretariaty i kancelarie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk humanistycznych, archiwista-praktyk, ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów klasy EZD, funkcjonowania archiwów, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych, porządkowania dokumentacji; doświadczony trener oraz wykładowca uniwersytecki; długoletni były pracownik sieci archiwów państwowych, autorka licznych instrukcji kancelaryjnych, wykazów akt i instrukcji archiwalnych; Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”; współautorka książek: „Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją” (Warszawa 2023), „Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury” (Warszawa 2019) i „Vademecum dyrektora instytucji kultury” (Warszawa 2021).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. Przy zgłoszeniach do 6 czerwca 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 14 czerwca 2024 r.