• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Jak wdrażać i użytkować EZD?

Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniach do dnia 10 maja 2024 r. cena wynosi 439 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie elektroniczne z zarządzanie dokumentacją (EZD). Udział w szkoleniu pozwoli na przygotowanie uczestników do skutecznego zarządzania dokumentami w środowisku cyfrowym. Obejmuje ono szereg tematów związanych z przechowywaniem, organizacją, udostępnianiem i ochroną dokumentów elektronicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

EZD już od kilku lat zmienia administrację. Optymalizacja procesów wewnętrznych, automatyzacja czynności kancelaryjnych, elektronizacja spraw, sprawne i szybkie zarządzanie informacją –  to tylko kilka usprawnień w pracy jednostki, jakie daje wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją. Dlaczego warto i jak wdrażać EZD, by płynnie podnieść awans cyfrowy urzędu ? – na to pytanie odpowiemy podczas szkolenia. Zajęcia poprowadzą ekspertki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, który stworzył system do elektronicznego zarządzania dokumentacją zwany EZD PUW.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Wskazanie na korzyści wynikające z wdrożenia w podmiocie systemu elektronicznego zarzadzania dokumentacją.
  • Określenie różnic miedzy papierowym (tradycyjnym), a elektronicznym sposobem zarządzania dokumentacją.
  • Przedstawienie tych elementów, na które należy zwrócić szczególną uwagę w procesie wdrażania w podmiocie systemu EZD.
  • Zapoznanie uczestników z najważniejszymi aspektami zarządzania składami chronologicznymi, jako niezbędnego elementu przy wdrożeniu systemu EZD.
  • Przedstawienie różnic między archiwizacją dokumentacji elektronicznej i papierowej.
zwiń
rozwiń
Program

I część: Podstawy prawne i prace przygotowawcze do wdrożenia EZD.
1. Dlaczego warto wdrażać system EZD?
2. Otoczenie prawne EZD.
3. Prace wdrożeniowe.
4. Optymalizacja procesów wewnętrznych, automatyzacja czynności kancelaryjnych, elektronizacja spraw, sprawne i szybkie zarządzanie informacją.
5. Dobre praktyki.  
II część: Zarządzanie dokumentacją w składach chronologicznych i przekazanie dokumentacji elektronicznej oraz dokumentacji ze składów chronologicznych do archiwum zakładowego w EZD. 
1. Skład chronologiczny i archiwizacja dokumentów papierowych stanowiących elementy akt spraw prowadzonych elektronicznie.
2. Archiwizacja dokumentacji elektronicznej. 
3. Różnice w archiwizacji dokumentacji elektronicznej i papierowej.
4. Brakowanie dokumentacji elektronicznej. 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy podmiotów wdrażających system EZD, osoby odpowiedzialne za procedury obiegu dokumentacji w podmiotach publicznych, osoby koordynujące wdrażanie systemu do elektronicznego obiegu dokumentów, osoby z komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za organizacje pracy w podmiotach publicznych, archiwiści, informatycy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener 1 - zastępca dyrektora Oddziału NASK w Białymstoku, kierownik oddziału Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Posiada długoletnie doświadczenie w zakresie wdrażania i stosowania przepisów kancelaryjnych w podmiotach publicznych. Uczestnik zespołu roboczego przygotowującego przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Od wielu lat wdraża system EZD PUW w podmiotach publicznych i  prowadzi szkolenia z zakresu elektronicznego zarządzania dokumentacji w podmiotach publicznych.

Trener 2 - wieloletni pracownik Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Posiada długoletnie doświadczenie w zakresie wdrażania i stosowania przepisów kancelaryjnych w podmiotach publicznych. Uczestnik zespołu roboczego przygotowującego przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Od wielu lat wdraża system EZD PUW w podmiotach publicznych i prowadzi szkolenia z zakresu elektronicznego zarządzania dokumentacji w podmiotach publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 489 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Przy zgłoszeniach do dnia 10 maja 2024 r. cena wynosi 439 PLN netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 20 maja 2024 r.