• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Komunikacja z osobami ze szczególnymi potrzebami/różnymi typami niepełnosprawności w praktyce

online

Przy zgłoszeniach do 14 maja 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Ustawa o dostępności cyfrowej rodzi w samorządach szereg trudności. Dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie, które wyjaśni najważniejsze problemy związane z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie obsługi klienta.

Ważne informacje o szkoleniu
 • Podczas proponowanego szkolenia zaprezentujemy Państwu zasady współpracy z osobami ze szczególnymi potrzebami, wskażemy ich potrzeby i oczekiwania w zakresie profesjonalnej obsługi klienta. Podpowiemy, jak w pełni realizować obowiązek, jaki nakłada na jednostki publiczne ustawa o zapewnieniu dostępności w obszarze komunikacyjno – informacyjnym. Zdobyta wiedza pozwoli w praktyce zastosować ustawowe regulacje i unikać błędów, czy też niezręcznych sytuacji oraz wzmocni Państwa poczucie pewności w stosowaniu podstawowych zasad savoir vivre’u w omawianym zakresie.
 • Ponadto, przedstawimy regulacje prawne, dobre praktyki w zakresie realizacji dostępności komunikacyjno-informacyjnej. Trenerka podczas zajęć wyświetli filmy, w których osoby z niepełnosprawnością podzielą się wskazówkami ze swoich doświadczeń w zakresie obsługi klienta. Prezentowane praktyczne przykłady i ww. filmy wskażą Państwu, w jaki sposób zmienia się świat osób ze szczególnymi potrzebami, gdy mogą one korzystać z dostępnych rozwiązań technologicznych i na zasadzie równości z innymi „załatwić" sprawę w urzędzie.
 • Nasze rozważania skupimy na eliminowaniu barier i poprawie jakości obsługi interesantów ze szczególnymi potrzebami/różnymi typami niepełnosprawności, omawiając najczęstsze, problematyczne sytuacje związane z obsługą w urzędzie.
 • Pokażemy:
 • Jak wykorzystać umiejętności komunikacji interpersonalnej w kontaktach z osobami ze szczególnymi potrzebami, a w szczególności - jak je do nich dostosować.
 • Jak właściwie zorganizować stanowisko pracy w urzędzie, by łatwiej komunikować się z osobami z niepełnosprawnością.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Otrzymasz praktyczne, przydatne w codziennej pracy informacje dotyczące kontaktu z osobami o szczególnych potrzebach, w tym z różnymi typami niepełnosprawności.
 • Dowiesz się, jakie zasady savoir-vivre’u obowiązują w obsłudze osób z szczególnymi potrzebami / różnymi typami niepełnosprawności.
 • Będziesz wiedzieć, jak poprawnie zareagować, by rozwiązać problematyczną sytuację w zakresie komunikacji i obsługi klienta.
 • Będziesz mógł sprawnie i w świadomy sposób wykorzystywać, poznane na szkoleniu, rodzaje komunikacji interpersonalnej i dostosować je do komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami.
 • Dowiesz się, jakich pytań nie zadawać osobom, które mają problem z mową.
 • Dowiesz się, jak inne instytucje radzą sobie w obsłudze osób ze szczególnymi potrzebami - na podstawie zebranych "dobrych praktyk" z różnych podmiotów publicznych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Osoby ze szczególnymi potrzebami – o kim mówimy? Jak definiujemy zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami? Kwestie praktyczne:
 • Czy pojęcie „osoba z niepełnosprawnością” i „osoba ze szczególnymi potrzebami” to te same, czy różne pojęcia? Jakich konkretnie klientów one dotyczą?
 • 3 rodzaje barier: architektoniczne, cyfrowe, komunikacyjno – informacyjne.
 • Na co mamy wpływ w obsłudze osób z niepełnosprawnością/szczególnymi potrzebami? Jak pokonać bariery komunikacyjno – informacyjne?
 1. Zasady savoir – vivre’u obowiązujące w kontaktach z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności:
 • W jaki sposób budować dobrą relację z osobami z niepełnosprawnością?
 • Specyfika komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami: czego nie robić w kontaktach, co niezależnie od Twoich intencji może być źle odebrane?
 • Praktyczne wykorzystanie savoir-vivre’u w pracy urzędu.
 1. Kulturowe i społeczne stereotypy w kontaktach z osobami ze szczególnymi potrzebami/różnymi typami niepełnosprawności:
 • Przykłady stereotypowych zachowań wobec osób z niepełnosprawnością.
 • Przeciwdziałanie stereotypom poprzez budowanie postawy akceptacji i przestrzegania zasad komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami.
 • Typowe bariery komunikacyjne w kontaktach z osobami ze szczególnymi potrzebami.
 1. Komunikacja interpersonalna w kontakcie z osobami ze szczególnymi potrzebami/różnymi typami niepełnosprawności – jakie znane narzędzia można wykorzystać?
 • Szczególna rola komunikacji niewerbalnej w kontaktach z osobami z różnymi typami niepełnosprawności.
 • Rodzaje i funkcja pytań.
 • Techniki pomagające budować i podtrzymywać dobre relacje.
 1. Jak w praktyce komunikować się z osobami o różnych typach niepełnosprawności/szczególnych potrzebach?
 • Specyfika kontaktu z osobami starszymi. Jak nasze nastawienie, np. stereotypy mogą utrudnić kontakt?
 • Komunikacja z osobami z niepełnosprawnością wzroku – na co zwracać uwagę? Praktyczne zagadnienia typu: czy osoba niewidoma może złożyć podpis pod dokumentem?
 • Kontakt z osobami niepełnosprawnością słuchu (niesłyszącymi i niedosłyszącymi). Przykłady rozwiązań i zastosowań nowoczesnych technologii.
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca. Jak nawiązać kontakt z osobami niemówiącymi lub z problemami z mową? Jakich zasad komunikacji musisz przestrzegać?
 • Kontakt z osobami z problemami w funkcjonowaniu społecznym (osoby w spektrum autyzmu).
 • Komunikacja z osobami o obniżonych zdolnościach poznawczych.
 • Kontakt z osobami z niepełnoprawnością ruchową – jak dostosować stanowiska obsługi klienta?
 1. Dobre praktyki:
 • Jak różne instytucje radzą sobie z obsługą klientów ze szczególnymi potrzebami?
 • Jakie standardy i procedury obsługi klienta są godne polecenia?
 1. Pytania i odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów administracji publicznej, w tym jst i jednostek podległych, zatrudnieni w biurze obsługi klienta, w sekretariatach, koordynatorzy dostępności w instytucjach publicznych, wszyscy zainteresowani podniesieniem swoich umiejętności dotyczących prawidłowego kontaktu z osobami ze szczególnymi potrzebami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Z wykształcenia psycholog, z 20 -letnim doświadczeniem trenerskim, współpracuje z podmiotami sektora publicznego. Specjalizuje się między innymi w działaniach dotyczących podnoszenia jakości obsługi klienta i skutecznej komunikacji z klientami, np. radzeniu sobie w trakcie trudnych rozmów. Od kilku lat szkoli i doradza w ramach tematyki związanej z osobami z niepełnosprawnościami/szczególnymi potrzebami. Wraz ze swoimi klientami wdraża rozwiązania organizacyjno-informacyjne dotyczące obsługi osób ze szczególnymi potrzebami (procedury i standardy) oraz prowadzi warsztaty z zakresu komunikowania się z osobami z niepełnosprawnościami/ szczególnymi potrzebami. We współpracy z klientami z branży medycznej uczestniczy w projektach szkoleniowo-doradczych w ramach Programu DOSTĘPNOŚĆ PLUS dla Zdrowia, którego celem jest likwidacja barier (w tym informacyjnych i komunikacyjnych) w placówkach medycznych, tak by stały się w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami/ szczególnymi potrzebami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniach do 14 maja 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 24 maja 2024 r.