• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kontrola realizacji zadań oraz wykorzystania dotacji z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej

Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do 10 stycznia 2024 r. cena wynosi 399 zł netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie nieodpłatna pomoc prawna, w kontekście jej realizacji, kontroli i wykorzystania dotacji.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu spotkanie podczas którego zajmiemy się kwestiami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP), nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim (NPO) oraz edukacji prawnej. W trakcie webinarium zaprezentowane zostaną nie tylko kwestie formalne dotyczące udzielania i rozliczania dotacji, ale również omówimy przykłady praktyczne w zakresie prezentowanej tematyki w tym między innymi:
- jak sprawdzić poprawność pobrania i wykorzystania dotacji, 
- jak udokumentować kontrolę, 
- jak przygotować protokół kontroli oraz wnioski pokontrolne.
Ekspert poruszy nie tylko te zagadnienia dotyczące realizacji zadań, ale przede wszystkim sprawy związane z wykonywaniem kontroli oraz wykorzystaniem dotacji uzyskiwanych z budżetu państwa według aktualnych przepisów prawnych i orzecznictwa.
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobędziesz lub utrwalisz wiedzę niezbędną do prawidłowego prowadzenia spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania NPP, roli JST w realizacji pomocy prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem procesu kontroli.
  • Dowiesz się w jaki sposób dokonać czynności kontrolnych.
  • Poznasz prawidłowości wykorzystywania przez podmioty niepubliczne dotacji uzyskiwanych z budżetów JST.
  • Zostaniesz przygotowany do rozwi ązywania problemowych kwestii w stosowaniu przepisów z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej w kontekście kontroli realizowanych zadań.
  • Poznasz najnowsze orzecznictwo w w/w temacie.
  • W trakcie szkolenia, na każdym etapie jego realizacji, możesz zadać pytania.
zwiń
rozwiń
Program

1. Organizacja i finansowanie zadań NPP, NPO i EP.
2. Wykonywanie przez jednostki samorządu terytorialnego kontroli realizacji zadań. Cele i charakterystyka kontroli.
3. Badanie prawidłowości wykorzystywania przez podmioty niepubliczne dotacji uzyskiwanych od  jednostek samorządu terytorialnego. 
4. Prawne podstawy udzielania i rozliczania dotacji:
a. definicja i rodzaje dotacji określone w ustawie o finansach publicznych,
b. charakter prawny dotacji udzielonej z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego 
5. Organizacja kontroli:  
a. planowanie kontroli, 
b. przygotowanie pracowników do kontroli, upoważnienia do kontroli,
c. udostępnianie dokumentacji przez podmioty kontrolowane.
6. Sprawdzenie prawidłowości pobrania dotacji i wykorzystania dotacji – rodzaje dokumentacji potwierdzających poniesione wydatki, weryfikacja wydatków.
7. Postępowanie pokontrolne – protokół kontroli, wskazanie ew. nieprawidłowości.
8. Dochodzenie kwot dotacji podlegających zwrotowi - rozróżnienie dotacji:
a. niewykorzystanych, 
b. wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
c. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
9. Skutki kontroli. 
10. Ocena i analiza wykonywania zadań z zakresu NPP, NPO i EP.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy starostw powiatowych, gmin, miast na prawach powiatu, sekretarze, pracownicy wydziałów organizacyjnych oraz osoby, które są odpowiedzialne za stworzenie nieodpłatnej pomocy prawnej w jednostce.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, Wicedziekan ds. Organizacyjnych Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. W latach 1995-2007 arbiter Urzędu Zamówień Publicznych, pełniła też funkcję zastępcy rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy RIO. Od wielu lat ekspert w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w zakresie NPP.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Przy zgłoszeniu do 10 stycznia 2024 r. promocyjna cena wynosi 399 zł netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 18 stycznia 2024 r.