• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rejestr umów. Nowy obowiązek dla jednostek sektora finansów publicznych

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie rejestr umów zawieranych przez JST.

Ważne informacje o szkoleniu

Rejestr umów ma być nową formą sprawozdawania o zawieranych umowach przez jednostki sektora finansów publicznych. W praktyce obowiązek zamieszczania w tym rejestrze informacji spoczywać będzie na barkach pracowników jednostek sfery budżetowej. Skutkiem niewykonania tego obowiązku może być odpowiedzialność karna. Powyższe wynika z zaledwie dwóch artykułów dodanych do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Skromna, wydawać by się mogło, nowelizacja, wprowadzona ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2054 z późn. zm.) niesie ze sobą jednak sporo pytań i wątpliwości.

Szkolenie uwzględnia nowelizacje, tj. ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1265), a także podpisaną 22 sierpnia 2023 r. przez Prezydenta RP ustawę z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, która kolejny raz zmienia termin wejścia w życie przepisów dotyczących tego rejestru.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie z nowymi przepisami ustawy o finansach publicznych w zakresie rejestru umów.
  • Nabycie kompetencji pozwalających na właściwą realizację obowiązku zamieszczania umów w rejestrze.
  • Zdobycie wiedzy na temat zasad raportowania o umowach w rejestrze umów.
  • Przygotowanie do wdrożenia w jednostce procedury dotyczącej rejestru umów.
  • Możliwość omówienia nurtujących zagadnień dotyczących rejestru umów.
zwiń
rozwiń
Program

1. Rejestr umów czyli zmiana przepisów o finansach publicznych:
a) Podstawa prawna nowych przepisów o rejestrze umów czyli ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2054 z późn. zm.).
b) Co się zmienia w ustawie o finansach publicznych?
c) Jaki jest cel tych zmian?
d) Kiedy przepisy o rejestrze umów wejdą w życie?
e) Co się zmieniło po nowelizacji z dnia 9 czerwca 2022 r.?
f) Co ma zmienić nowelizacja z dnia 16 sierpnia 2023 r.?
2. Rejestr umów w „pigułce” – czyli kluczowe informacje o rejestrze:
a) Czym jest rejestr umów?
b) Jaka jest różnica pomiędzy rejestrem umów a prowadzonymi aktualnie rejestrami obejmującymi umowy?
c) Kto będzie prowadzić rejestr umów?
d) Jaką formę będzie mieć rejestr umów?
e) Jakie umowy rejestr obejmie? Jakie jest kryterium kwotowe?
f) Kto będzie odpowiadać za raportowanie umów?
g) W jakim terminie należy raportować o umowach?
3. Prowadzenie rejestru umów:
a) Rola Ministra Finansów a rola pojedynczej jednostki.
b) Czy jednostka musi zorganizować infrastrukturę na potrzeby rejestru umów?
c) Gdzie rejestr będzie dostępny?
d) Jak uzyskać dostęp do rejestru?
e) Jakie jednostki mają obowiązek raportować w rejestrze o zawieranych przez nie umowach?
f) Kto faktycznie ma się zajmować raportowaniem umów?
g) Czy trzeba wprowadzić procedurę dotyczącą raportowania?
h) Jak wdrożyć raportowanie umów?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do kierowników jednostek sektora finansów publicznych, skarbników, sekretarzy, kierowników wydziałów, osób, które zajmują się udzielaniem informacji publicznej, osób, które będą odpowiedzialne za zamieszczanie informacji o umowach w rejestrze umów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, praktyk, doświadczony trener prowadzący szkolenia dla przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, uczestniczy w obsłudze prawnej podmiotów z sektora finansów publicznych, specjalizuje się w prawie cywilnym i prawie zamówień publicznych, posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu wierzytelności cywilnoprawnych, obsłudze branży leasingowej i reprezentacji klientów przed sądami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 2 października 2023 r.