• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wykorzystanie modeli językowych (LLM) generatywnej sztucznej inteligencji (AI) do wsparcia analizy orzecznictwa

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności oraz wiedzę, które pozwolą na skuteczne wykorzystanie nowoczesnych technologii AI do wspierania analizy orzecznictwa sądowego. Dzięki temu uczestnicy będą mogli zwiększyć efektywność swojej pracy, uzyskać głębsze i bardziej precyzyjne analizy oraz lepiej przygotować się do wyzwań związanych z dynamicznie zmieniającymi się przepisami prawa.

Ważne informacje o szkoleniu

Jedną z ważniejszych kwestii, jakie poruszymy na tym szkoleniu to fakt, że modele językowe generowane przez sztuczną inteligencję (AI) są narzędziami wspierającymi, a nie zastępującymi pracę ekspertów prawniczych. Program proponowanych zajęć obejmuje szeroki zakres tematów, począwszy od wprowadzenia do analizy orzecznictwa i możliwości korzystania z AI, poprzez przygotowanie danych, definiowanie poleceń dla modeli językowych, ich praktyczne zastosowanie w analizie orzeczeń, kategoryzację, predykcje i analizę tendencji, aż po interpretację i raportowanie wyników. Program jest interaktywny, z naciskiem na praktyczne ćwiczenia i  studia przypadków.
Szkolenie z założenia ma mieć charakter głównie warsztatowy — czyli uczestnicy szkolenia powinni korzystać z komputerów z dobrym dostępem do usług internetowych. W trakcie szklenia będą wykorzystywane głównie usługi bezpłatne; usługi płatne będą demonstrowane. Uczestnicy szkolenia nauczą się, jak efektywnie wykorzystywać te narzędzia w swojej pracy, wraz z zachowaniem standardów etycznych i prawnych. Szkolenie będzie realizowane na przykładzie orzecznictwa.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Uczestnicy nauczą się, jak modele językowe mogą być wykorzystywane do analizowania treści orzeczeń, a tym samym, jak znacząco usprawnić procesy prawne.
  • Omówienie możliwych sposobów tworzenia efektywnych poleceń dla modeli językowych, co jest istotne w celu uzyskania dokładnych i relewantnych wyników.
  • Omówienie technik agregowania i analizowania orzeczeń, co jest kluczowe w zarządzaniu dużą ilością danych prawnych.
  • Wyjaśnienie, jak interpretować dane uzyskane za pomocą AI i jak tworzyć profesjonalne raporty, co jest ważne w prezentowaniu wyników analiz.
  • Zdobycie umiejętności i wiedzy na temat etycznych aspektów i bezpieczeństwa danych przy wykorzystaniu AI, co jest niezbędne do odpowiedzialnego stosowania tych technologii.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie do Analizy Orzecznictwa i możliwości korzystania z AI:
a. Rozumienie potencjału modeli językowych w analizie orzecznictwa.
b. Przykłady zastosowań AI w prawie i sądownictwie.
c. Przegląd dostępnych modeli językowych pod kątem możliwości wykorzystania ich we wspomaganiu analiz orzecznictwa.
2. Przygotowanie Danych:
a. Zasady zbierania i przetwarzania danych prawnych do analizy.
b. Konwersja danych do odpowiedniego formatu dla modeli językowych.
c. Wprowadzenie do technik oczyszczania danych.
3. Definiowanie Poleceń i Pytań dla Modeli Językowych:
a. Metodologia definiowania podpowiedzi (prompts) w analizie orzecznictwa.
b. Przykłady precyzyjnych poleceń i pytań. Przykłady modeli prostych, złożonych, indeksowych, wskaźnikowych (wektorowych) oraz (usługi płatne) obiektowych modeli definiowania podpowiedzi.
c. Językowe zasady dostosowania polecenia do konkretnego celu analizy.
4. Korzystanie z Modeli Językowych w Analizie Orzecznictwa:
a. Praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem modeli językowych do analizy tekstu orzeczeń.
b. Wydobycie kluczowych informacji, idei, tendencji itp.
c. Analiza podobieństwa między orzeczeniami.
5. Kategoryzacja, Klasyfikacja i Ekstrakcja Informacji:
a. Techniki kategoryzacji i klasyfikacji orzeczeń.
b. Ekstrakcja istotnych informacji.
6. Predykcje i Analiza Tendencji:
a. Wykorzystanie modeli językowych do predykcji tendencji w prawie.
b. Przykłady analizy przyszłych zmian na podstawie orzeczeń – zarys przyszłych możliwości.
7. Interpretacja i Raportowanie:
a. Jak interpretować wyniki analizy orzecznictwa z wykorzystaniem AI.
b. Tworzenie profesjonalnych raportów z wynikami analizy.
c. Integracja wyników z analizy w proces decyzyjny.
8. Etyczne Aspekty i Bezpieczeństwo Danych:
a. Wybrane rozważania etyczne związane z wykorzystaniem AI w prawie.
b. Ochrona danych i zabezpieczenia w analizie orzecznictwa.
9. Studium przypadków:
a. Praktyczne studium przypadków, gdzie uczestnicy będą mieli możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w analizie rzeczywistych orzeczeń.
10. Praktyczne Aspekty Tworzenia Botów Prawnych:
a. Koncepcja i tworzenie botów w dziedzinie orzecznictwa.
b. Metodologie i techniki tworzenia botów – ćwiczenia praktyczne.
c. Integracja botów z systemami prawno-sądowymi.
d. Bezpieczeństwo danych w zastosowaniach botów.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Prawnicy i radcy prawni, pracownicy sekretariatów, biur rady, a także pracownicy pomocy społecznej oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem wykorzystania AI w prawie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w kilku dziedzinach praktycznych zastosowań prawa i technik cyfrowych: zaawansowany Excel (+MSQuery(SQL), +PowerQuery(M), +PowerBI, +VBA, +Python, +R, +AI), Profesjonalne zastosowania modeli językowych (LLM) generatywnej sztucznej inteligencji (AI), „Remont” Ochrony Danych Osobowych (RODO/GDPR), dostęp do informacji publicznej, techniki i technologie przeprowadzania szkoleń online, grafika komputerowa i parę jeszcze innych ciekawych dziś kwestii zastosowań prawa i IT. Wprowadza często do różnych Organizacji rozwiązania oparte o możliwości wynikające z funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego, świadczy również usługi doradcze, wdrożeniowe i także szkoleniowe z zakresu zastosowań arkusza kalkulacyjnego w szczególności na poziomie zaawansowanym. Obecnie – w reakcji na ciągle trwające dość duże zapotrzebowanie – głównie doradza, konsultuje i wprowadza praktyczne zasady i metodologie stosowania prawa ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 27 czerwca 2024 r.