• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Archiwizacja dokumentacji w instytucji kultury (muzeum, biblioteka, centrum kultury)

Przy zgłoszeniach do 9 maja 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji to bardzo istotne zagadnienie. Dlatego proponujemy Państwu szkolenie, które wyjaśni najważniejsze zagadnienia związane z archiwizacją dokumentacji. Zajęcia poświęcone będą procedurze postępowania z dokumentacją i archiwizacja w Instytucjach Kultury Szkolenie polecamy przede wszystkim archiwistom w IK

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom w aspekcie praktycznym problematyki archiwizacji dokumentacji w muzeach, bibliotekach i wszelkich instytucjach kultury. Ekspertki omówią sposób opracowywania dokumentacji oraz tryb wprowadzania jej do stosowania. Przedstawią rodzaje dokumentacji i poprawnego określania jej kwalifikacji archiwalnej. Przeanalizują także poszczególne etapy postępowania z dokumentacją, sposób jej porządkowania, sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie umiejętności w zakresie rozpoznawania rodzajów dokumentacji oraz określania jej kwalifikacji archiwalnej. 
• Poznanie zasad przekazywania dokumentacji archiwalnej do archiwum instytucji kultury.
• Nabycie wiedzy o etapach i sposobie porządkowania dokumentacji, opisywania teczek aktowych oraz sporządzania ich ewidencji.
• Pozyskanie wiedzy dotyczącej właściwego postępowania z dokumentacją charakterystyczną dla instytucji kultury.
• Możliwość zadawania pytań i konsultacji problematycznych kwestii z ekspertkami.

zwiń
rozwiń
Program

1. Obowiązujący stan prawny w zakresie archiwizacji dokumentacji.
2. Podstawowe pojęcia kancelaryjne i archiwalne.

3. Sytuacja kancelaryjna w instytucji kultury (sposób rejestracji pism i spraw, sposób obiegu pism, gromadzenie korespondencji, sposób dokumentowania spraw) i jej wpływ na stan dokumentacji. 
4. Współczesna dokumentacja – rodzaje, kwalifikacja archiwalna.
5. Ocena stanu dokumentacji i ustalanie zasad porządkowania.
6. Zasady ogólne przekazywania dokumentacji do archiwum instytucji kultury.

7. Archiwizacja dokumentacji aktowej – porządkowanie, opis teczek, sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych.
8. Archiwizacja innych rodzajów dokumentacji:
- techniczna, 
- fotograficzna, 
- nagrania, 
- afisze i plakaty.
9. Proces przyjmowania dokumentacji przez archiwistę.
10. Ewidencja uporządkowanej dokumentacji.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy instytucji kultury, w szczególności osoby odpowiedzialne za porządkowanie dokumentacji przed przekazaniem jej do archiwum, archiwiści.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

1. Doktor nauk humanistycznych, archiwista-praktyk, ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów klasy EZD, funkcjonowania archiwów, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych, porządkowania dokumentacji; doświadczony trener oraz wykładowca uniwersytecki; długoletni były pracownik sieci archiwów państwowych, autorka licznych instrukcji kancelaryjnych, wykazów akt i instrukcji archiwalnych; Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”; współautorka książek: „Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją” (Warszawa 2018), „Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury” (Warszawa 2019) i „Vademecum dyrektora instytucji kultury” (Warszawa 2019)
2. Historyk-archiwista z wieloletnim doświadczeniem i praktyką zawodową; Kierownik Oddziału IV w Archiwum Narodowym w Krakowie, doświadczony wykładowca, Przewodnicząca Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych w kadencji 2012-2016; specjalizuje się w tematyce opracowania różnych rodzajów materiałów archiwalnych oraz wartościowania dokumentacji; trener na kursach kancelaryjno-archiwalnych I i II stopnia (od 2004 r.); wykładowca akademicki.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniach do 9 maja 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 17 maja 2024 r.