• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Aspekty organizacyjno-prawne instytucji kultury, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek i muzeów

Zapraszamy Państwa na dedykowane pracownikom instytucji kultury szkolenie, którego przedmiotem będą najistotniejsze zagadnienia prawne i organizacyjne ich dotyczące.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane szkolenie pozwoli uczestnikom usystematyzować wiedzę na temat organizacji i działalności instytucji kultury, w szczególności w aspektach zarządczych i płacowych. Prowadzący omówi obowiązujące przepisy dotyczące nadawania treści i zmiany statutu instytucji kultury, z uwzględnieniem szczególnych zasad opracowywania statutów dla bibliotek i muzeów. Poruszane zagadnienia będą poparte przykładami z aktualnego orzecznictwa sądowego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Prezentacja wybranych, kluczowych aspektów, dotyczących organizacji i działalności instytucji kultury.
 • Pozyskanie wiedzy niezbędnej do poprawnego opracowania statutów oraz niezbędnych regulaminów w instytucjach kultury.
 • Poznanie orzecznictwa w przedmiotowym zakresie.
 • Możliwość konsultacji problematycznych kwestii i uzyskania odpowiedzi na zadane pytania prowadzącemu.
zwiń
rozwiń
Program

1.Tworzenie i zmiany organizacyjne, dotyczące instytucji kultury:

 1. aspekty rejestrowe – rejestr instytucji kultury:
 • znaczenie wpisu do rejestru, odpisy z rejestru,
 • rejestr, księgi rejestrowe, akta rejestrowe,
 1. statut instytucji kultury:
 • nadawanie statutu,
 • zmiany statutu, treść statutu,
 • szczególne zasady, dotyczące statutów bibliotek i muzeów,
 1. połączenia, podziały, likwidacje instytucji:
 • aspekt czasowy – zamiar (jego ogłoszenie),
 • aspekt rejestrowy,
 • opinie, zgody,
 • szczególne zasady, dotyczące bibliotek i muzeów,
 1. regulacja dotycząca wspólnej obsługi instytucji,

2. Aspekty reprezentacji i zarządzania instytucją:

 1. reprezentacja instytucji w obrocie prawnym – pełnomocnictwa,
 2. regulamin organizacyjny:
 • tryb nadawania regulaminu,
 • treść regulaminu,
 1. aspekty pracownicze:
 • szczególny status dyrektora,
 • pracownicy zarządzający, funkcje kierownicze,
 • stanowiska pracy,
 • zakresy obowiązków,
 • aspekty płacowe (szczególne zasady wynagradzania pracowników instytucji kultury, przepisy „kominowe”),

3. Aspekty prawne działalności instytucji kultury:

 1. działalność podstawowa i działalność dodatkowa,
 2. szczególna regulacja działalności bibliotek,
 3. szczególna regulacja działalności muzeów,
 4. działalność instytucji a działalność gospodarcza,
 5. odniesienia statutowe działalności instytucji,

4. Przegląd wybranych orzeczeń sądowych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy instytucji kultury (dyrektorzy, główni księgowi, pracownicy kadr), pracownicy urzędów gmin i starostw (wydziałów zajmujących się kulturą), nadzorujący funkcjonowanie jednostek kultury na swoim terenie

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny w Biurze Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych na tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej, cywilnym, gospodarczym i podatkowym. Wykładowca (trener) z zakresu m. in. prawa autorskiego i praw pokrewnych, w szczególności z zakresu działalności projektowej

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 26 czerwca 2023 r.