• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Istotne regulacje w zakresie podatku VAT obowiązujące w 2023 roku dla instytucji kultury

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas spotkania wskażemy najważniejsze zmiany w zakresie podatku VAT, które zostały wdrożone w 2023 roku – istotne z punktu widzenia pracowników i funkcjonowania jednostek kultury. Na szkoleniu zostaną przeanalizowane aktualne problemy w rozliczeniach VAT instytucji kultury, praktyka organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Wskazanie zasad rozliczeń podatku VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych w 2023 roku.
• Zapoznanie uczestników szkolenia z Krajowym System e-Faktur (KSeF).
• Szczegółowe zaprezentowanie możliwości odliczeń VAT w jednostkach kultury.

zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie stawek VAT i momentów powstania obowiązku podatkowego w transakcjach krajowych i zagranicznych realizowanych przez instytucje kultury:
a. podstawa opodatkowania i podatek należny poszczególnych rodzajów transakcji - najmy, dzierżawy, sprzedaż majątku, barter, sponsoring, imprezy typu koncerty, wernisaże, itp.,
b. stawki VAT przy usługach wstępu, warsztatach i zajęciach edukacyjnych,
c. oznaczenia dowodów sprzedaży (dokument wewnętrzny, faktura do paragonu, dokument z kasy fiskalnej), kiedy jednostka ma je zastosować?
d. stosowanie oznaczenia VAT marża w JPK-v7M od strony ewidencji sprzedaży i zakupu w instytucji kultury,
e. import usług z krajów UE i spoza UE zasady rozliczenia VAT w JPK w instytucji kultury,
f. WNT – transakcje unijne w zakresie nabyć towarów przez instytucje kultury i rozliczenie VAT,
g. rozliczenie darowizn i prezentów przekazywanych przez instytucje kultury w VAT.
2. Krajowy System e-Faktur – przygotowanie do wdrożenia w jednostce kultury, jako wystawiającej i otrzymującej faktury:
a. co to jest KSeF i do czego ma służyć?
b. zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o podmiotach uprawnionych do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do nich,
c. pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF, 
d. akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej przez jednostkę kultury,
e. wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,
f. przechowywanie faktur ustrukturyzowanych i skutki z tym związane dla jednostki kultury jako podatnika,
g. faktury korygujące w KSeF,
h. faktura uproszczona i faktury do paragonu a KSeF,
i. faktura zaliczkowa w KSeF,
j. dostęp do faktur w KSeF.
3. Pakiet Slim VAT 3 i jego wdrożenie w 2023 roku – zastosowanie w instytucjach kultury ze szczególnym omówieniem zasad kwalifikacji małego podatnika oraz zmian w odliczeniu VAT proporcji.
4. Kasy fiskalne i kontrole związane z nabyciem kontrolnym towaru/usługi przez urzędnika – błędy wychwycone dotychczas przy kontrolach w 2022 i 2023 roku. 

zwiń
rozwiń
Adresaci

pracownicy budżetowi i samorządowi jednostek kultury, rozliczający podatek VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych, a także pracownicy CUW.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk ekonomicznych, doradca podatkowy z ponad 13 letnią praktyką w zakresie audytów podatkowych i księgowych, założycielka Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, współpracująca z firmami audytorskimi, doświadczona wykładowczyni akademicka i trenerka.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 385 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 23 października 2023 r.