• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Fundusze dla NGO na działalność kulturalno-edukacyjną

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Cena: 299 netto przy zgłoszeniu do 10 października. Cena po 10 października to 359 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane pracownikom organizacji pozarządowych, którego przedmiotem będzie pozyskiwanie środków na działalność kulturalno-edukacujną. Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy i możliwości pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł, w celu wspierania ich projektów.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których przedstawione zostaną źródła dofinansowania projektów kulturalno-edukacyjnych, przeznaczonych dla organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń). Zapoznamy uczestników z różnorodnymi źródłami dofinansowania, z których mogą skorzystać organizacje pozarządowe. Przedstawimy krajowe i międzynarodowe źródła publiczne (ministerialne, innych instytucji, unijne, europejskie), granty fundacji bankowych i korporacyjnych oraz inne, alternatywne możliwości pozyskiwania środków (crowdfunding, budżety obywatelskie i inne). Przedmiotem zajęć jest wskazanie jak wyszukiwać odpowiednie źródła dofinansowania do realizowanego projektu, poznanie zasad konstruowania budżetu, przegląd typowych błędów we wnioskach, co pozwoli uczestnikom szkolenia zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą samodzielnego planowania projektów kulturalnych i pisania wniosków o ich dofinansowanie. Zajęcia poprowadzi praktyk z wieloletnim doświadczeniem.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy na temat dostępnych źródeł dofinansowania dla NGO.
• Poznanie nowych i nietypowych form pozyskiwania środków np. crowdfunding, budżety partycypacyjne, sponsoring.
• Poznanie aktualnych trendów w projektach kulturalno-edukacyjnych.
• Wskazanie dobrych praktyk i zrealizowanych projektów, które otrzymały dofinansowanie z różnych źródeł.
• Poznanie zasad sporządzenia wniosku “krok po kroku” podczas części warsztatowej.
• Kontakt z innymi uczestnikami i możliwość nawiązania współpracy.

zwiń
rozwiń
Program

1. Organizacje pozarządowe i ich możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków.
2. Jakie pomysły i tematy warto wykorzystywać w projektach kulturalno-edukacyjnych?
3. Środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

• Programy MKiDN.
• Główne zasady sporządzania wniosków.
• Warsztat ze sporządzania wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
• Dobre praktyki innych NGO.
4. Środki innych instytucji publicznych.
• Narodowe Centrum Kultury.
- EtnoPolska.
- Kultura – Interwencje.
- Ojczysty - dodaj do ulubionych.
- Odkryj swój skarb.
• Muzeum Historii Polski.
- Program Patriotyzm jutra.
• Program Niepodległa.
• Fundusz Patriotyczny.
- „Wolność po polsku”.
- „Niepodległość po polsku”.
• Narodowy Instytut Wolności
• Dobre praktyki i inspiracje.
5. Programy fundacji bankowych i korporacyjnych i innych np.:
• Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego.
• Fundacja Santander Bank Polska.
• Fundacja BOŚ.
• Fundacja mBanku.
• Fundacja Orlen.
• Fundacja PZU.
• Fundacja PGNiG.
• Fundacja PGE.
• Fundacja LOTTO.
• Fundacja Orlen.
• Fundacja Cemex.
• Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
• Fundacja Orange.
6. Tryb pozakonkursowy. Co to jest? Skuteczność pozyskiwania środków w tym trybie?
7. Inne, ciekawe, możliwości.

• Budżety partycypacyjne.
• Stypendia.
8. Współpraca z podmiotami publicznymi.
9. Przykładowe formularze wnioski wraz z omówieniem ich wypełnienia.
10. Podsumowanie i zakończenie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji).

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk humanistycznych oraz absolwentka studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE na UW. Menedżer kultury na SGH. Od lat zawodowo jest związana z kulturą i nauką. Jej doświadczenie dotyczy instytutów naukowych, bibliotek i szkół wyższych, ale też pozyskiwania zewnętrznych środków dla fundacji, stowarzyszeń i grup nieformalnych oraz instytucji publicznych (bibliotek, jednostek edukacyjnych, domów kultury). Autorka bloga www.kasanakulture.pl. Zrealizowała wiele projektów kulturalnych, począwszy od koncepcji, poprzez sporządzenie dokumentacji i aplikację do odpowiedniego programu, skończywszy na realizacji i rozliczeniu.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 netto przy zgłoszeniu do 10 października. Cena po 10 października to 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18 października 2023 r.