• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Podatek Vat w działalności instytucji kultury w 2024 roku – zasady, problemy i zmiany

Przy zgłoszeniach do 10 czerwca 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego dostarczymy uczestnikom najważniejszych informacji na temat zmian zasad i przepisów dotyczących podatku VAT, które są istotne w kontekście Instytucji Kultury.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy udział w szkoleniu, podczas którego uzyskają Państwo kompleksową wiedzę niezbędną do prawidłowego rozliczania podatku VAT w instytucjach kultury wg obowiązujących przepisów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie się z zasadami wykonania i ewidencji zdarzeń gospodarczych i finansowych z wykorzystaniem podatku VAT w instytucjach kultury po zmianach przepisów. 
• Pozyskanie obszernego materiału dotyczącego przepisów podatku VAT, wyjaśniającego wiele problemów i wątpliwości interpretacyjnych, będących przedmiotem kontroli oraz odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych. 
• Uzyskanie odpowiedzi na pytania, m.in.:

- Kiedy działalność statutowa IK jest działalnością gospodarczą?
- Co oznacza wykonywanie działalności w sposób ciągły i zorganizowany?
- Jak poprawnie dokonywać zmian w fakturowaniu obligatoryjnym i dobrowolnym?
- Jak poprawnie dokonywać korekty odliczeń VAT-u w IK?
- W materiałach szkoleniowych otrzymają Państwo pakiet wzorcowych procedur, zarządzeń i instrukcji dotyczących podatku VAT oraz praktycznych wskazówek ich wykorzystania.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady ustalania podatku VAT – obowiązek podatkowy i dokumenty księgowe w podatku VAT – jak wystawiać i  jak księgować?
2. Zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT (w tym: wybrane zagadnienia w zakresie czynności zwolnionych z VAT oraz wyłączonych z opodatkowania tym podatkiem).
3. Częściowe odliczanie VAT– struktura (prewspółczynnik i proporcja) w instytucji kultury. 
4. Korekta odliczeń VAT: roczna , 5-letnia i 10-letnia – wyliczone przykłady.
5. Czym się różni:
• „Split payment”– czyli system podzielonej płatności (MPP),
• Biała lista podatników.
6. SLIM VAT i POLSKI  ŁAD – zmiany w podatku  VAT:
• JPK_V7M(1) /JPK_V7K(1) i po zmianach JPK_V7M(2) /JPK_V7K(2) .
• Faktury korygujące „in minus”  i „in plus”.
• Pakiet e-commerce.
• Inne zmiany – w tym: WIS, SLIM VAT-3 .
7. Kasy rejestrujące w IK – pytania i odpowiedzi, np.:
• Jak wprowadzić kasę fiskalną w IK, jak rozliczać, jak księgować, jak poprawiać błędy i reklamacje, jakie dokumenty należy stosować?
• Faktura do paragonu –  jak ją wystawić?
• Ewidencja paragonów z NIP w JPK.
8. Aktualne problemy w rozliczeniach VAT w Kulturze.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy, główni księgowi oraz pracownicy służb finansowo-księgowych instytucji kultury, Centrów Usług Wspólnych oraz pracownicy organów nadzorczych i kontrolnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, dyplomowana główna księgowa z kilkunastoletnim doświadczeniem na stanowisku głównego księgowego jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autorka i współautorka wielu pozycji książkowych oraz publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem, nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniach do 10 czerwca 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz do 17 czerwca 2024 r.