• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wnioski do programów MKiDN. Możliwości pozyskiwania funduszy dla sektora kultury

online
Potwierdzone

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie przygotowanie wniosków do projektów dofinansowanych w ramach programów MKiDN.

Ważne informacje o szkoleniu

Co roku jesienią Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór wniosków do programów własnych, poprzez które wspiera realizację kulturalnych przedsięwzięć w całej Polsce. Przedmiotem proponowanego szkolenia jest zapoznanie z programami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2024 rok oraz przećwiczenie uzupełniania formularza wnioskowego. Udział w zajęciach pozwoli uczestnikom przygotować się do pracy nad własnymi wnioskami. Uczestnicy dowiedzą się o zasadach naborów do programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2024 rok oraz poznają zasady planowania projektów oraz konstruowania budżetu. Prowadząca przedstawi przegląd typowych błędów we wnioskach do MKiDN, co pozwoli uczestnikom szkolenia zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą ich tworzenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Usystematyzowanie wiedzy na temat programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
• Poznanie zasad naborów do programów na 2024 rok.
• Omówienie poszczególnych programów.
• Zapoznanie się z dobrymi praktykami i zrealizowanymi projektami, które otrzymały dofinansowanie z programów MKiDN w ubiegłych latach.
• Poznanie zasad sporządzenia wniosku “krok po kroku” podczas części warsztatowej.
• Uzyskanie wiedzy, czym jest odwołanie od wyników i jak je napisać.
• Kontakt z innymi pracownikami sektora kultury i możliwość nawiązania współpracy.

zwiń
rozwiń
Program

1. Główne zasady programów MKiDN.
2. Podmioty uprawnione do składania wniosków.
3. Statystyki w ubiegłorocznych naborach.
4. Programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

• Omówienie poszczególnych programów.
• Podobieństwa i różnice względem ubiegłorocznych naborów.
• Dobre praktyki innych podmiotów, które otrzymały dotacje.
• Warsztat ze sporządzania wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
• Czym jest procedura odwoławcza i jak napisać odwołanie od decyzji Ministra.
5. Podsumowanie i zakończenie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy sektora kultury - instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych (np. ośrodków kultury, muzeów, teatrów, bibliotek, fundacji, stowarzyszeń, podmiotów gospodarczych).

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk humanistycznych oraz absolwentka studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE na UW. Menedżer kultury na SGH. Od lat zawodowo jest związana z kulturą i nauką. Jej doświadczenie dotyczy instytutów naukowych, bibliotek i szkół wyższych, ale też pozyskiwania zewnętrznych środków dla fundacji, stowarzyszeń i grup nieformalnych oraz instytucji publicznych (bibliotek, jednostek edukacyjnych, domów kultury). Autorka bloga www.kasanakulture.pl. Zrealizowała wiele projektów kulturalnych, począwszy od koncepcji, poprzez sporządzenie dokumentacji i aplikację do odpowiedniego programu, skończywszy na realizacji i rozliczeniu.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 października 2023 r.