• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Jak właściwie prowadzić rejestr instytucji kultury i księgę rejestrową?

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie rejestr Instytucji Kultury.

Ważne informacje o szkoleniu

Prowadzenie rejestru instytucji kultury i księgi rejestrowej to zadanie organizatora, czyli jednostki samorządu terytorialnego. Niejednokrotnie właściwe prowadzenie rejestru przysparza wielu problemów z zakresu wypełniania danych tj. uzupełniania lub aktualizowania danych w rejestrze, czy też prowadzenia akt rejestrowych. Proponowane zajęcia, o charakterze praktycznym, umożliwią uczestnikom sprawne opanowanie zagadnień, a dzięki części warsztatowej pozwolą zweryfikować poprawność danych, zawartych w swoich rejestrach i księgach.

Uczestnicy podczas spotkania:

 • Poznają prawidłowy sposób prowadzenia rejestru instytucji kultury, które podlegają wpisowi do niego.
 • Nabędą umiejętności, które pozwolą im samodzielnie weryfikować poprawność zapisów w rejestrze.
 • W części warsztatowej będą mieli możliwość konsultacji własnych dokumentów, dlatego wskazane jest, by uczestnicy na zajęciach mieli dostępne swoje rejestry.

Szkolenie poprowadzi radca prawny, doskonale znająca specyfikę funkcjonowania administracji publicznej, prowadząca od kilkunastu lat szkolenia dla samorządu, także dla instytucji kultury, świadcząca wsparcie prawne jst, ceniona za jasny sposób przekazywania wiedzy, uzyskująca bardzo dobre oceny od uczestników. Ekspert, w sposób przejrzysty, dzięki warsztatowej formule szkolenia, odpowie na zadawane pytania i wskaże najczęstsze problemy oraz nieprawidłowości dotyczące rejestru.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawimy regulacje prawne dotyczące problematyki rejestru instytucji kultury i księgi rejestrowej.
 • Podpowiemy uczestnikom, czy właściwie prowadzą ww. dokumentację.
 • Wyjaśnimy, jak należy właściwie obsługiwać i prowadzić elektroniczną księgę rejestrową oraz udostępniać dane z rejestru.
 • Zaprezentujemy, w jaki sposób prawidłowo prowadzić rejestr instytucji kultury, tych jednostek, które podlegają wpisowi do niego – analiza przypadku.

Udzielimy odpowiedzi na pytania dotyczące prowadzenia rejestru i elektronicznej księgi:

 • Które instytucje należy wpisać do rejestru? Czy można dokonać korekty wpisu?
 • Czy korekta wpisu to nowym wpisem, opatrzonym tylko bieżąca datą?
 • Jak należy postąpić, gdy mamy do czynienia z instytucją, którą przejęliśmy od innego samorządu? Czy należy ją wpisywać? Jeśli tak, to od kiedy i w jaki sposób?
 • Co zrobić w problematycznych przypadkach: zlikwidowania filii, połączenia instytucji, wyodrębnienia instytucji, zmiany siedziby? Jak postępować z wpisami, które zostały wykreślone?
 • Kto powinien podpisać się pod odpisem?
 • Czy za odpis należy pobrać opłatę od instytucji?
 • Czy dawne dokumenty o utworzeniu instytucji kultury np. z 1920 r. należy dopisywać?
 • Czy zmiany do statutu, nadawane uchwałą, należy wpisywać w rejestrze?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy wpisano oczywistą omyłkę pisarską w dacie aktu o statucie? Czy można ją poprawić?
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne prowadzenia rejestru instytucji kultury (RIK):

 • ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury.

2. Rola organizatora (jednostki samorządu terytorialnego) w prowadzeniu rejestru.
3. Rodzaje instytucji kultury, które podlegają wpisowi do rejestru.
4. Rejestr instytucji kultury – analiza RIK na podstawie konkretnych przykładów.
5. Omówienie poszczególnych kolumn rejestru.
6. Zasady i sposób prowadzenia rejestru IK:

 • elementy rejestru IK,
 • zasady dokonywania wpisu,
 • zasady dokonywania zmian,
 • dane, które podlegają wpisowi,
 • formy dokonywania wpisu,
 • zasady wykreślenia wpisu,
 • osoby upoważnione do dokonywania wpisu.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządowi, odpowiedzialni za dokonywanie wpisów do rejestru instytucji kultury.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, kas zapomogowo-pożyczkowych oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, przepisów dotyczących organizacji i funkcjonowania instytucji kultury. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla jsfp, w szczególności jst i ich jednostek organizacyjnych, w tym instytucji kultury. Doświadczona trenerka, wysoko oceniana na szkoleniach za trafny i jasny przekaz, występująca w roli eksperta na forach samorządowych, działających przy FRDL. Autorka licznych komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 4 października 2023 r.