• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Sponsoring w kulturze, jako metoda pozyskiwania funduszy

online
Potwierdzone

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 28 maja 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane pracownikom instytucji kultury, którego przedmiotem będzie pozyskiwanie środków na działalność kulturalną.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których przedstawimy zasady sponsoringu w instytucjach kultury. Omówimy zjawisko, cele i metody sponsorowania kultury w Polsce. W praktyczny sposób, krok po kroku sporządzimy wspólnie ofertę sponsoringową. Zapoznamy się z dobrymi praktykami wydarzeń, instytucji i organizacji sponsorowanych przez inne podmioty. Zajęcia poprowadzi ekspert, praktyk, na co dzień zajmująca się pozyskiwaniem środków dla instytucji kultury.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

● Zdobędziesz, uzupełnisz i usystematyzujesz wiedzę na temat sponsoringu i rozróżnienie go od innych form finansowania kultury.
● Poznasz zasady sporządzania oferty i umowy sponsoringowej.
● Poznanie aktualnych trendów finansowaniu za pomocą sponsoringu.
● Zobaczysz dobre praktyki i zrealizowane projekty, finansowane za pośrednictwem sponsoringu.
● Sporządzisz ofertę sposnoringową “krok po kroku” podczas części warsztatowej.
● Poznasz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z przedmiotem zajęć, przykładowo:
- Kim jest sponsor i sponsorowany i jakie powinny ich łączyć relacje?
- Gdzie szukać odpowiedniego sponsora dla naszego przedsięwzięcia kulturalnego?
- Jak prawidłowo i skutecznie sporządzić ofertę sponsoringową?
- Co powinna zawierać umowa sponsoringowa?

zwiń
rozwiń
Program

1. Różnorodność sektora kultury w Polsce (publiczny, prywatny).
2. Źródła i możliwości finansowanie kultury w Polsce.

• Publiczne (dotacje, granty, konkursy, budżety partycypacyjne, crowdfunding).
• Prywatne (ze źródeł fundacji bankowych i korporacyjnych, od sponsorów).
3. Sponsoring jako jedna z możliwości finansowania kultury.
4. Zalety i wady sponsoringu.
5. Kim jest sponsor?

• Metoda profilowania sponsora.
• Jak i gdzie szukać odpowiedniego sponsora dla naszego projektu kulturalnego?
• Nawiązywanie kontaktu.
• Budowanie relacji ze sponsorem.
6. Dlaczego warto sponsorować kulturę?
• Korzyści dla sponsora (biznesowe, wizerunkowe i prawne).
• Przykłady.
7. Kodeks sponsoringu kultury
8. Przygotowanie oferty sponsoringowej: zasady i warsztat.
9. Przygotowanie umowy sponsoringowej: zasady i warsztat.
10. Przykłady dobrych praktyk sponsoringowych w kulturze.
11. Sesja pytań i odpowiedzi
12. Podsumowanie i zakończenie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra sektora kultury - pracownicy instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, firm zajmujący się pozyskiwaniem środków, promocją, marketingiem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk humanistycznych oraz absolwentka studiów podyplomowych Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE na UW, Menedżer kultury na SGH; ekspertka oceniająca wnioski o dofinansowanie. Od lat zawodowo jest związana z kulturą i nauką. Jej doświadczenie dotyczy instytutów naukowych, bibliotek i szkół wyższych, ale też pozyskiwania zewnętrznych środków dla fundacji, stowarzyszeń i grup nieformalnych oraz instytucji publicznych (bibliotek, domów kultury). Swoją wiedzą dzieli się na blogu oraz profilach w mediach społecznościowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 28 maja 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 5 czerwca 2024 r.