• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Statut instytucji kultury

Program i karta zgłoszenia

W przypadku zgłoszenia do 12 kwietnia 2024 r. cena wynosi 399 zł netto.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie tworzenie aktów prawa wewnętrznego w samorządowych instytucjach kultury.

Ważne informacje o szkoleniu

Tworzenie statutów samorządowych instytucji kultury jest sporym wyzwaniem dla organizatorów instytucji kultury, o czym świadczą liczne rozstrzygnięcia nadzorcze oraz orzeczenia sądów administracyjnych uchylające uchwały organów stanowiących JST o nadaniu statutów. Najczęściej przyczynami uchyleń są: niepełna realizacja upoważnienia ustawowego oraz przekroczenie lub modyfikacja delegacji ustawowej do nadawania statutów.
Podczas szkolenia omówione zostaną zasady tworzenia statutów samorządowych instytucji kultury, w tym bibliotek publicznych. Omówione zostaną liczne orzeczenia sądów administracyjnych oraz rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów dotyczące uchwał o nadaniu statutów instytucjom kultury.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Pogłębienie wiedzy na temat przepisów Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawy o bibliotekach w zakresie regulacji dotyczących statutów instytucji kultury.
• Zaprezentowanie tworzenia statutów instytucji kultury, w tym bibliotek publicznych od strony praktycznej.
• Przeanalizowanie trudnych kwestii w zakresie tworzenia statutów instytucji kultury i zaproponowanie odpowiednich rozwiązań.
 

zwiń
rozwiń
Program

I. Tworzenie instytucji kultury i nadawanie statutu.
1. Akt o utworzeniu instytucji kultury.
2. Zakres regulacji Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawy o bibliotekach - jak stosować?
3. Nadawanie statutu. 
4. Kiedy wchodzi w życie uchwała w sprawie nadania statutu?
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów kultury w jednostkach samorządu terytorialnego oraz dyrektorzy samorządowych instytucji kultury, w tym bibliotek.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Menedżer i animator kultury. Dyrektor Ośrodka Postaw Twórczych we Wrocławiu. Sekretarz Wrocławskiej Rady Kultury. W latach 2017-2021 był członkiem zespołu sterującego programu Kultura Dostępna. W latach 2019-2021 był członkiem zespołu sterującego programu Kultura–Interwencje. Uczestniczy w różnorodnych projektach w obszarze kultury. Jest koordynatorem Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 - Dolny Śląsk. Od 2013 r. jest animatorem/ekspertem, udzielającym wsparcia beneficjentom programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne Narodowego Centrum Kultury. W zakresie programów dotacyjnych MKiDN przeszkolił już kilkaset osób, zarówno podczas szkoleń otwartych, jak zamkniętych, realizowanych na zlecenie instytucji kultury i innych podmiotów. Redaguje serwis internetowy MenedżerKultury.pl. Jest autorem książki pt. „Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia najpóźniej do 12 kwietnia 2024 r. cena wynosi 399 zł netto. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23 kwietnia 2024 r.