• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Korzystanie z wizerunku – uwarunkowania prawne z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego i przykładów z praktyki

online

Przy zgłoszeniu na szkolenie do 29 kwietnia 2023 r. cena: 399 zł netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia zaprezentujemy kluczowe aspekty dotyczące korzystania (rozpowszechniania) z wizerunku różnych kategorii osób, w tym twórców, artystów i uczestników imprez. Przedstawimy uwarunkowania i wymogi formalne z uwzględnieniem systemowego ujęcia zagadnienia, w szczególności aspektów prawa cywilnego – Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa prasowego oraz regulacji z zakresu ochrony danych osobowych. Udział w szkoleniu przyczyni się do minimalizacji zagrożeń, związanych z naruszeniami prawa do wizerunku, w szczególności odpowiedzialności odszkodowawczej z tego tytułu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • uporządkowanie wiedzy na temat korzystania z wizerunków osób jako dóbr osobistych,
 • zaprezentowanie uwarunkowań formalnych oraz orzecznictwa sądowego – przykładowych stanów faktycznych, ilustrujących praktykę korzystania z wizerunku w różnych sytuacjach, w tym:
 • korzystania z wizerunku na potrzeby przygotowywania publikacji (działalności wydawniczej) oraz
 • organizacji imprez (informowania na temat różnych wydarzeń z udziałem osób, których wizerunki są rozpowszechniane).
zwiń
rozwiń
Program
 1. Istota wizerunku – dobro osobiste.
 2. Wizerunek a prawa autorskie – fotografie, konieczność brania pod uwagę przy korzystaniu z wizerunku utrwalonego na fotografii uwarunkowań, wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Zgoda na wykonanie wizerunku – jego utrwalenie.
 4. Zgoda na rozpowszechnienie – zasada ustawowa i wyjątki od niej:
 1. istota rozpowszechnienia,
 2. wyjątek dotyczący osób powszechnie znanych,
 3. wyjątek dotyczący osoby stanowiącej szczegół większej całości – wizerunki uczestników imprez,
 4. szczególne uwarunkowania, wynikające z Prawa prasowego.
 1. Korzystanie z wizerunków dzieci – uwarunkowania prawa rodzinnego, potrzeba kontaktu z rodzicami.
 2. Ogólne zasady ochrony z Kodeksu cywilnego – odpowiedzialność odszkodowawcza, związana z naruszeniem prawa do wizerunku, odesłanie do ogólnych zasad odszkodowawczej odpowiedzialności deliktowej.
 3. Korzystanie z wizerunku w celach reklamowych (promocyjnych) – wyjątek dotyczący wynagrodzenia za pozowanie.
 4. Korzystanie z wizerunków autorów i artystów, cele wydawnicze i koncertowe – rozpowszechnianie fotografii twórców w publikacjach oraz wizerunków artystów w materiałach informacyjnych lub promocyjnych.
 5. Aspekty formalne rozpowszechniania wizerunków – oświadczenia (zgody), umowy – uwarunkowania formalne, uwarunkowania rozpowszechniania wizerunku w sieci Internetu.
 6. Korzystanie z wizerunków osób zmarłych – uwarunkowania czasowe (znaczenie daty śmierci osoby portretowanej), konieczność kontaktu z osobami bliskimi osoby portretowanej.
 7. Wizerunek a ochrona danych osobowych – aspekt RODO.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy instytucji kultury (pracownicy zarządzający i merytoryczni, zajmujący się projektami twórczymi lub artystycznymi, w tym wydawniczymi i koncertowymi), pracownicy instytucji oświatowych, w tym dyrektorzy szkół, przedstawiciele mediów lokalnych, pracownicy urzędów gmin i starostw (wydziałów zajmujących się kulturą lub projektami twórczymi lub artystycznymi, np. z zakresu reklamy).

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego, autor licznych publikacji książkowych i prasowych z zakresu prawa kultury, prawa cywilnego, prawa autorskiego i prawa podatkowego, trener prowadzący szkolenia z zakresu prawa, m. in. dla instytucji kultury

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 zł netto/os. Przy zgłoszeniu na szkolenie do 29 kwietnia 2023 r. cena: 399 zł netto/os.

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 10 maja 2024 r.