• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Książka Obiektu Budowlanego po nowelizacji przepisów prawa budowlanego, w tym c-KOB. Zajęcia praktyczne

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu prawa budowlanego, którego przedmiotem będzie elektroniczna książka obiektu budowlanego (c-KOB) po zmianach prawa.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w praktycznych zajęciach dotyczących prowadzenia książki obiektu budowlanego, podczas których omówimy:

  • Podstawowe nowe wymagania dotyczące prowadzenia KOB.
  • Nowe obowiązki właściciela lub zarządcy, w tym obowiązek wyznaczenia osoby fizycznej do prowadzenia c-KOB.
  • Przerzucenie na osoby wykonujące kontrole obowiązku rejestrowania kontroli w c-KOB.
  • Nowe terminy w wypełnianiu c-KOB.
  • Zawężony zakres wprowadzania danych do c-KOB.
  • Zasady wypełniania KOB w tym, c-KOB - krok po kroku, z przykładami i z omówieniem studium różnych przypadków.

Rekomendujemy, aby uczestnicy na szkolenie mieli przygotowane własne książki obiektu budowlanego, celem omówienia problemów i sposobu ich prowadzenie na konkretnych przykładach wziętych z ich nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawimy, jakie zmiany w prowadzeniu KOB wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo budowlane.
• Powiemy do kiedy prowadzimy KOB na dotychczasowych zasadach, a od kiedy wyłącznie cyfrową KOB (c-KOB).
• Wyposażymy w praktyczny sposób, jaką dokumentację obiektu należy skompletować i rejestrować w KOB 
i c-KOB.
• Pokażemy jak strona po stronie (ekran po ekranie) wypełniać c-KOB.
• Podczas zajęć ekspert udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania w zakresie prowadzenia KOB.
• Wyjaśnimy:
- Jakie są zasady prowadzenia cyfrowej KOB?
- Jakie druki i protokoły należy rejestrować w KOB?
- Gdzie rejestrować przegląd instalacji klimatyzacyjnych, elektrycznych, kontrole gaśnic, hydrantów i innych? Czy wszystkie muszą być uwzględnione w KOB? 
- Kto może dokonywać wpisów w KOB?
- Czy trzeba będzie robić inwentaryzację posiadanej dokumentacji?
- W jaki sposób dokumentować w KOB poszczególne etapy remontów oraz innych robót budowlanych?
 

zwiń
rozwiń
Program

Moduł I – Nowe przepisy dotyczące prowadzenia KOB w ustawie Prawo budowlane:
1. Dla jakich obiektów prowadzimy KOB?
2. Dla jakich obiektów nie prowadzi się KOB?
3. Jakie wpisy dokonuje się w c-KOB i w jakich terminach?
4. Kto i kiedy zakłada c-KOB?
5. Kto prowadzi c-KOB?
6. Jakich wpisów do c-KOB dokonują osoby wykonujące okresowe kontrole?
7. Zasady przydzielania i pozbawiania dostępu do c-KOB.
8. Nowe kary za nieprzestrzeganie przepisów związanych z KOB.
Moduł II – Nowe rozporządzenie w sprawie c-KOB:
1. Zawartość c-KOB.
2. Co należy wpisać do nowych tablic w c-KOB?
3. Jak prowadzić KOB w formie papierowej?
4. Zasady dokonywania wpisów i poprawek wpisów.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów nieruchomości, osoby, które zarządzają mieniem własności publicznej, zarządcy budynków, administratorzy nieruchomości, właściciele obiektów i budowli, członkowie i zarządcy wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, pracownicy działów technicznych, administracyjnych w firmach produkcyjnych i usługowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany zarządca nieruchomości. Od początku lat 90-tych do chwili obecnej zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych i podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie w realizacji inwestycji, w tym w poszukiwaniu terenów pod inwestycje oraz ich przygotowaniu i prowadzeniu. Jest autorem branżowych publikacji, wykładowcą na kursach i szkoleniach związanych z rynkiem nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 7 listopada 2023 r.