• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nowy zakres oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego. Zmiany od 2023 r. Warsztaty - szkolenie online

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

5-6 października 2023 r. Szkolenie w godzinach 10:00-15:30

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą Operaty Szacunkowe będące bardzo ważnym zagadnieniem z punktu widzenia Gospodarki Nieruchomościami.

Ważne informacje o szkoleniu

Rada Krajowa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Warszawie w dniu 20.01.2023 r. uchwaliła nowy zakres oceny prawidłowości sporządzania operatu szacunkowego, który wprowadził istotne zmiany dotyczące operatów szacunkowych.
Proponujemy Państwu udział w dwudniowych zajęciach, podczas których kompleksowo, krok po koku omówimy zagadnienia związane z operatami szacunkowymi:
• Przeanalizujemy prawidłowość wykonania operatów szacunkowych do różnych celów wyceny i prawidłowy odbiór operatu szacunkowego przez Zamawiającego po weryfikacji treści w zakresie wymaganym od Zamawiającego.
• Omówimy sposoby wyceny nieruchomości, strukturę operatu szacunkowego i prawidłową weryfikację operatu przez Zamawiającego w zakresie określonym jednoznacznie przez orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego na przykładach.
• Wskażemy prawidłowe zastosowanie w wycenie przepisów prawa i standardów zawodowych, jak i niedoskonałości tych przepisów i norm zawodowych.
• Przeanalizujemy przykładowe operaty.
Zajęcia realizujemy w formule warsztatowej w oparciu o przykładowe przedstawione przez uczestników operaty szacunkowe. Szczegółowy przebieg szkolenia warsztatowego częściowo uzależniony jest od ilości przywiezionych przez uczestników szkolenia problemów (lub fragmentów operatów) oraz jakości tych opracowań.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy w zakresie sposobów wyceny nieruchomości do różnych celów wyceny.
• Omówienie zasad prawidłowego sporządzania operatu szacunkowego do kilku przykładowych celów wyceny - sprzedaż, aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, opłata adiacencka z tytułu podziału, opłata planistyczna.
• Zapoznanie z najczęściej popełnianymi błędami przez rzeczoznawców majątkowych, a w szczególności tymi, które nie pozwalają na odbiór operatu szacunkowego przez Zamawiającego.
• Przeanalizowanie najczęściej występujących nieprawidłowości w operatach, które nie dyskwalifikują operatu, ale które rzeczoznawca powinien poprawić jeszcze przed końcowym odbiorem operatu.
• Omówienie wymaganego zakresu weryfikacji operatu szacunkowego przy odbiorze przez Zamawiającego.
• Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości. Możliwość zadawania pytań i uczestniczenia w dyskusji dotyczącej zasad sporządzania operatu szacunkowego i jego wymaganej prawem treści.

zwiń
rozwiń
Program

I dzień
Wprowadzenie dot. wycen nieruchomości i operatu szacunkowego, pytania i odpowiedzi, dyskusja – teoretyczne podstawy do weryfikacji operatu szacunkowego.

• Sposoby wyceny nieruchomości do różnych (przykładowych) celów wyceny.
• Wymagana prawem treść operatu szacunkowego.
• Wymagany zakres weryfikacji treści operatu szacunkowego przy odbiorze operatu przez Zamawiającego (orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego).
• Potwierdzanie aktualności operatu szacunkowego a aktualizacja operatu szacunkowego.
II dzień
Przykłady wycen nieruchomości, pytania i odpowiedzi, dyskusja – praktyczne podstawy do weryfikacji operatu szacunkowego.

Część I. Omawianie różnych błędów popełnianych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych na przykładach błędów zauważonych przez uczestników szkolenia w przywiezionych operatach (ich fragmentach), które uniemożliwiają odbiór operatu.
Część II. Przedstawienie kilku przykładowych prawidłowo sporządzonych operatów szacunkowych wraz z ich omówieniem - sprzedaż, aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, opłata adiacencka z tytułu podziału, opłata planistyczna.
Część III. Podsumowanie warsztatów, odpowiedzi na dodatkowe pytania, dyskusja i wnioski.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników JST i administracji rządowej, którzy zajmują się gospodarką nieruchomościami, zlecają, a w szczególności odbierają wykonane przez rzeczoznawców majątkowych operaty szacunkowe dotyczące wycen nieruchomości, gdyż na organie spoczywa obowiązek oceny operatu szacunkowego, jako dowodu w sprawie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Rzeczoznawca majątkowy prowadzący działalność w szerokim zakresie rzeczoznawstwa majątkowego od 1994 r., członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej – zespołu egzaminującego kandydatów na rzeczoznawców majątkowych od 2007 r., trener prowadzący szkolenia z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego od 2017 r., wykładowca z zakresu wycen nieruchomości w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w latach 2013 - 2019, wykładowca na Studiach Podyplomowych Wycena Nieruchomości w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie i opiekun merytoryczny tych studiów od 2014 r., odznaczony srebrnym honorowym odznaczeniem "Zasłużony dla Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych" w 2008 r., członek Lubelskiego Klubu Biznesu w Lublinie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena udziału w szkoleniu wynosi 669 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29 września 2023 r.