• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs: Kompendium wiedzy z zakresu planowania przestrzennego z uwzględnieniem zmian z 2023 r.

online
Potwierdzone

24, 26 października oraz 6 listopada 2023 r. Kurs każdego dnia w godzinach 09:30-14:30

Problematyka planowania przestrzennego jest wciąż aktualna i budzi wiele dylematów prawnych. Planowanie przestrzenne to styk różnych dyscyplin i ma to wpływ na wykładnię przepisów. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego omówione zostaną ostatnie zmiany w planowaniu przestrzennym.

Ważne informacje o szkoleniu

Rekrutacja zamknięta. Zapraszamy na kolejny termin: 13-15 grudnia 2023 r.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy 3-dniowego kursu w jego trakcie:
• Zdobędą, uzupełnią i uporządkują wiedzę z zakresu planowania przestrzennego,
• Poznają najważniejsze zmiany w systemie planowania przestrzennego.
• Nauczą się tego, w jaki sposób poprawnie i sprawnie przeprowadzić procedurę planistyczną.
• Nauczą się metod, doboru narzędzi i przeprowadzenia partycypacji społecznej.
• Zapoznają się ze zmieniającym otoczeniem prawnym w systemie planowania przestrzennego.
• Nauczą się stosować prawidłowe wzorce w procedurach planistycznych.
• Poznają podstawy Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego jako nowej formy aktu planowania przestrzennego.
• Zapoznają się z wymaganiami umieszczania informacji o procesie planistycznym w Rejestrze Urbanistycznym.
• Poznają zasady tworzenia wytycznych do stref planistycznych, a także w zakresie tworzenia gminnych standardów urbanistycznych i partycypacji społecznej.
• Zostaną przygotowani, a także podniosą kwalifikacje oraz kompetencje w zakresie stosowania przepisów z zakresu planowania przestrzennego oraz opracowania dokumentów planistycznych.
• Poznają odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.
• Otrzymają obszerne materiały szkoleniowe: prezentację z wyciągiem przepisów prawnych, które uległy zmianie.

zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ I – 24 października 2023 r.
SYSTEM PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POLSCE – OD OGÓŁU DO SZCZEGÓŁU

• Wprowadzenie do systemu planowania przestrzennego:
• Omówienie systemu planowania przestrzennego przed i po „przewrocie kopernikańskim w planowaniu przestrzennym”.
• Struktura aktów planowania przestrzennego – zależności i powiązania.
• Akty wyższego rzędu w planowaniu przestrzennym – jaki mają wpływ na gminne akty planistyczne.
• Władztwo planistyczne gminy i jego ograniczenia.
• Podstawowe zasady planowania przestrzennego.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej, urbaniści, architekci, osoby zajmujące się procesem inwestycyjnym, planowaniem przestrzennym i urbanistyką w pracy zawodowej, pośrednicy nieruchomości, deweloperzy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, administratywista, urbanista, trener, praca doktorska z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, EMBA, LL.M. Absolwent studiów podyplomowych z planowania przestrzennego, rewitalizacji, ochrony środowiska, prawa budowlanego, zamówień publicznych z procedurami FIDIC, zarządzania zasobami ludzkimi. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych, specustawy drogowej, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor szkoleń z zakresu prawa budowlanego i umów zawieranych w procesie budowlanym, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego. Autor kilkudziesięciu opracowań planistycznych. Członek licznych komisji urbanistyczno-architektonicznych. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków europejskich, w tym z branży budowlanej. Członek Stowarzyszenia Urbaniści Polscy.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 890 zł netto/os. Udział w kursie zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18 października 2023 r.