• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Sprzedaż nieruchomości gminnych w praktyce

W przypadku zgłoszenia najpóźniej do 6 maja 2024 r. cena wynosi 399 zł netto.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z przetargowego i bezprzetargowego zbywania nieruchomości.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas zajęć przedstawimy, jak zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz procedurami sprzedawać gminne nieruchomości. Zaprezentujemy, jak dobrze przygotować nieruchomość do sprzedaży w trybach: przetargowym i bezprzetargowym. Przeanalizujemy konsekwencje dokonania czynności z naruszeniem prawa.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznasz przepisy regulujące sprzedaż nieruchomości gminnych.
• Dowiesz się, jak gospodarować nieruchomościami w sposób efektywny i zgodny z prawem.
• Zdobędziesz, uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę z zakresu sprzedaży nieruchomości w praktycznych aspektach. 
• Poznasz rozwiązania konkretnych problemów dotyczących sprzedaży nieruchomości.
• Uzyskasz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć, np.: 
- Jak przygotować działkę do sprzedaży? 
- W jaki sposób przeprowadzić przetarg?
- Kiedy nieruchomość można sprzedać w trybie bezprzetargowym?
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Jednostka samorządu terytorialnego jako uczestnik rynku nieruchomości.
2. Podstawy prawne gospodarki nieruchomościami.
• Kodeks cywilny.
• Ustawa o gospodarce nieruchomościami.
• Ustawa o samorządzie gminnym.
3. Zasoby nieruchomości - definicja i kompetencje organów.
4. Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży.
• Weryfikacja stanu prawnego.
• Ustalenie przeznaczenia.
• Uzbrojenie techniczne.
• Podział geodezyjny.
• Wycena nieruchomości.
5. Sprzedaż - co to za umowa?
6.  Procedura sprzedaży nieruchomości.
• Wykazy nieruchomości.
• Tryb przetargowy.
- Przetarg nieograniczony.
- Przetarg ograniczony.
• Tryb bezprzetargowy.
7. Sprzedaż lokalu na rzecz dotychczasowego najemcy.
8. Konsekwencje dokonania czynności z naruszeniem prawa.
• Sankcje z ustawy o gospodarce nieruchomościami.
• Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
9. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów nieruchomości  w jednostkach samorządu terytorialnego, pracownicy zajmujący się gospodarką nieruchomościami, osoby odpowiedzialne w jst i jednostkach podległych za sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Z wykształcenia jest administratywistą. Posiada również licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami. Na co dzień kieruje pracą Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. W przypadku zgłoszenia najpóźniej do 6 maja 2024 r. cena wynosi 399 zł netto.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 15 maja 2024 r.