• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Świadectwa charakterystyki energetycznej i inne obowiązki wynikające ze znowelizowanej ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą świadectwa charakterystyki energetycznej, jako element gospodarki nieruchomościami.

Ważne informacje o szkoleniu

Polityka Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska już od wielu lat powoduje konieczność ograniczenia konsumpcji energii przez budynki. Przepisy unijne w tym zakresie zostały zaimplementowane do polskiego prawodawstwa. Wymuszają one ocenę efektywności energetycznej budynków. Działania te mają na celu zmniejszenie konsumpcji energii. Podczas proponowanych zajęć omówimy szczegółowo powyższe zagadnienia, wskazując, jakie podejmować działania, aby działać zgodnie z literą prawa i nie ponosić konsekwencji karnych za niedopełnienie ustawowych obowiązków wynikających ze znowelizowanej ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Wyjaśnimy, w jakich przypadkach musimy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej.
• Przedstawimy nowe zakresy wykonywania okresowych kontroli systemów grzewczych i chłodniczych.
• Zaprezentujemy, jakie są nowe obowiązki w zakresie doposażenia budynków w systemy automatyki sterującej ogrzewaniem.
• Odpowiemy na pytania:
- Kiedy trzeba sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej?
- Kto nie podlega obowiązkowi sporządzania świadectwa?
- Jakie trzeba mieć uprawnienia do sporządzania świadectwa?
- Jakie są nowe obowiązki w zakresie kontroli systemów ogrzewania?
- Jakie są nowe obowiązki w zakresie doposażenia budynków w systemy automatyki sterującej ogrzewaniem?
- Jakie kary są za nie przestrzeganie przepisów ustawy?
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej:
• Kiedy obowiązkowo trzeba sporządzić świadectwo?
• Obiekty zwolnione z obowiązku sporządzania świadectw.
• Świadectwo dla lokalu i budynku wielorodzinnego.
• Prawa nabywców i najemców lokali.
2. Uprawnienia do sporządzania świadectw:
• Kto może sporządzać świadectwa?
• Wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw.
3. Zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach:
• Kontrole systemów grzewczych – kotłownie i węzły cieplne.
• Kontrole systemów klimatyzacji.
• Wyłączenia z obowiązku kontroli.
4. Wyposażanie budynków w systemy automatyki i sterowania zużyciem ciepła i chłodu – nowe obowiązki.
5. Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków:

• Zasady prowadzenia rejestru.
• Zakres informacji znajdujących się w rejestrze.
6. Przepisy karne.
7. Przepisy przejściowe – czyli od kiedy wchodzą w życie nowe obowiązki?

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów nieruchomości, osoby, które zarządzają mieniem własności publicznej, zarządcy budynków, administratorzy nieruchomości, właściciele obiektów i budowli, członkowie i zarządcy wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany zarządca nieruchomości. Od początku lat 90-tych do chwili obecnej zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych i podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie w realizacji inwestycji, w tym w poszukiwaniu terenów pod inwestycje oraz ich przygotowaniu i prowadzeniu. Jest autorem branżowych publikacji, wykładowcą na kursach i szkoleniach związanych z rynkiem nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 385 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 4 maja 2023 r.