• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ustalanie wartości nieruchomości oraz posługiwanie się wyceną w praktyce gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie gospodarka nieruchomościami w kontekście wartości nieruchomości i operatu szacunkowego.

Ważne informacje o szkoleniu

Na zajęciach wskażemy Państwu kwestie prawne istotne dla organu, który otrzymuje wycenę sporządzoną przez rzeczoznawców i chce posługiwać się w sposób prawidłowy dla przygotowania i przeprowadzenia procedur zbycia i nabycia nieruchomości. Omówimy najbardziej aktualne zagadnienia związane z posługiwaniem się wartością nieruchomości oraz operatem jako wynikiem wyceny w ramach gospodarowania zasobami publicznymi. W ramach szkolenia w sposób szczegółowy przedstawimy Państwu aktualne rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów, stanowiska organów kontroli i orzeczenia sądów administracyjnych, NSA i SN w sprawach związanych z wykorzystaniem wartości i wyceny nieruchomości w czynnościach organów gospodarujących. Zaprezentujemy także stanowisko oraz wytyczne Najwyższej Izby Kontroli zawarte w wynikach kontroli przeprowadzonych w latach 2020 - 2023 roku.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Prezentacja i omówienie praktyk w procedurze zbycia nieruchomości przy ustalonej wartości jak i przy jej braku.
 • Omówienie wpływu zmiany wartości nieruchomości w trakcie procedur zbywczych na stosowanie art. 39 u.g.n.
 • Przegląd stanowisk organów kontroli, w szczególności Najwyższej Izby Kontroli w zakresie zapewnienia wyceny nieruchomości i obciążanie kosztami wyceny nabywcy nieruchomości.
 • Omówienie zagadnień dot. zlecania szacowania wartości nieruchomości na podstawie udostępnionych protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wartość jako podstawa ustalania ceny w gospodarce nieruchomościami publicznymi. Czy w każdym przypadku zbywania i nabywania nieruchomości do zasobu organ powinien dysponować ustaleniem wartości nieruchomości?
 2. Aktualność wyceny - czas dopuszczalnego wykorzystywania sporządzonego operatu szacunkowego, a czynności podejmowane w procedurach zbywania nieruchomości. Czy operat szacunkowy musi być aktualny na datę przetargu i datę zawarcia umowy w formie aktu notarialnego?
 3. Na jakim etapie procedury sprzedaży lub jej przygotowania należy uzyskać ustalenie wartości nieruchomości. Czy wycena może być sporządzana przed uzyskaniem zaświadczenia o samodzielności lokalu?
 4. Zmiana wartości nieruchomości w trakcie realizacji procedur zbywczych. Czy zmiana wartości nieruchomości wpływa na możliwość stosowania art. 39 u.g.n. jeżeli między kolejnymi przetargami wycena straci ważność?
 5. Podwyższanie ceny ponad wartość nieruchomości wynikającą z aktualnego operatu. Czy organ jest ograniczony co do wartości nadwyżki ceny ponad wartością nieruchomości?
 6. Zapewnienie wyceny nieruchomości jako obowiązek organu gospodarującego zasobem oraz obciążanie kosztami wyceny nabywcy nieruchomości – przegląd stanowisk organów kontroli, w szczególności Najwyższej Izby Kontroli.
 7. Błędy i nieprawidłowości związane ze zlecaniem szacowania wartości nieruchomości oraz posługiwaniem się przez organ otrzymaną wyceną najczęściej stwierdzane przez organy kontroli – zestawienie i omówienie zagadnień z wykorzystaniem udostępnionych protokołów kontroli oraz wystąpień pokontrolnych.
zwiń
rozwiń
Adresaci

pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich zajmujący się gospodarowaniem nieruchomościami publicznymi lub ich nadzorem, a w szczególności osoby prowadzące sprawy z zakresu zbywania nieruchomości, sporządzające operat szacunkowy

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent aplikacji sądowej. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać  do 4 grudnia 2023 r.