• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wydzierżawianie nieruchomości gminnych w praktyce

Zapraszamy Państwa na szkolenie z kategorii gospodarka nieruchomościami, którego przedmiotem będzie wydzierżawianie nieruchomości gminnych.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanych zajęć przedstawimy, jak zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz procedurami wydzierżawiać gminne nieruchomości, Omówimy kompetencje poszczególnych organów dotyczące wydzierżawiania. Zaprezentujemy dobre praktyki w zakresie sporządzania umowy dzierżawy. Przeanalizujemy kwestie dotyczące wydzierżawiania dróg wewnętrznych. Przedstawimy wydzierżawianie nieruchomości w kontekście podatku VAT. Poddamy analizie roszczenia związane z bezumownym korzystaniem z nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Poznanie przepisów regulujących wydzierżawianie nieruchomości gminnych.
  • Przedstawienie, jak sporządzać poprawne i korzystne dla gminy umowy dzierżawy.
  • Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu wydzierżawiania nieruchomości w praktycznych aspektach np. m.in. w przedmiocie sposobie ustalania stawek czynszu.
  • Poznanie trudności związanych z dzierżawą oraz sposobów ich unikania.
  • Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.
zwiń
rozwiń
Program

1. Dzierżawa jako forma władania rzeczą w polskim prawie:
a. Charakter i istota umowy dzierżawy.
b. Dzierżawa a najem.
2. Podstawy prawne dzierżawienia nieruchomości przez gminy:
a. Ustawa – Kodeks Cywilny.
b. Ustawa o gospodarce nieruchomościami.
c. Ustawa o samorządzie gminnym.
3. Dzierżawienie nieruchomości gminnych w praktyce:
a. Zasady wydzierżawiania gruntów:
• Regulacje ustawowe, 
• Kompetencje rady gminy,
• Kompetencje wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
b. Procedura wydzierżawiania:
• Zarządzenie w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy,
• Możliwe procedury wewnętrzne gmin,
• Ogłaszanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
c. Wydzierżawianie gruntów w drodze przetargu.
4. Umowa dzierżawy:
a. Zasada swobody zawierania umów.
b. Obligatoryjne elementy umowy.
c. Zapisy umowy korzystne dla gmin. 
5. Wydzierżawianie dróg wewnętrznych.
6. Wydzierżawianie nieruchomości gminnych a podatek VAT.
7. Roszczenia związane z bezumownym korzystaniem z nieruchomości.
8. Wydzierżawianie nieruchomości gminnych przez radnych.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy gmin zajmujący się gospodarką nieruchomościami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Z wykształcenia jest administratywistą. Posiada również licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami. Na co dzień kieruje pracą Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 3 kwietnia 2023 r.