• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zarządzanie nieruchomościami komunalnymi z uwzględnieniem znowelizowanych przepisów prawa budowlanego. Śląskie Forum Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane zajęcia są kompendium wiedzy w zakresie zarządzania nieruchomościami komunalnymi. Program uwzględnia znowelizowane przepisy prawa budowlanego, w ty, rozporządzenie dla warunków technicznych dla budynków i ich usytuowania. Ponadto wskażemy, jak uniknąć chaosu w przestrzeni nadając odpowiednią numerację porządkową nieruchomości i numerację lokali.

INFORMACJE O ŚLĄSKIM FORUM GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI:
Serdecznie zachęcamy pracowników wydziałów gospodarki przestrzennej i nieruchomości do przystąpienia do Śląskiego Forum Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Dbamy, aby członkowie poprzez uczestnictwo w forum podnosili swoje kompetencje i byli na bieżąco ze mianami przepisów, a także podnosili poziom wiedzy i doskonalili umiejętności w zakresie planowania przestrzennego i gospodarowania nieruchomościami w jednostkach samorządu terytorialnego. Forum swoje cele realizuje przez działalność szkoleniową, konsultacje oraz wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w codziennej pracy.

Dzięki aktywności członków, Forum pełni ważną rolę opiniotwórczą w procesie tworzenia prawa samorządowego w zakresie planowania przestrzennego i gospodarowania nieruchomościami.

Członkowie Forum biorą udział w spotkaniu szkoleniowym organizowanym raz na kwartał w ramach kwartalnej składki. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w spotkaniu, członek Forum, może wyznaczyć zastępcę, który korzysta ze szkolenia w ramach składki.

Aby stać się członkiem Forum należy wypełnić deklarację członkowską (do pobrania na stronie www.okst.pl w zakładce „FORA”) i przesłać ją na adres koordynatora. Na stronie znajdziecie Państwo również statut Forum oraz inne niezbędne informacje.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Kompleksowe przedstawienie zasad zarządzania nieruchomościami komunalnymi z uwzględnieniem znowelizowanych przepisów prawa budowlanego.
  • Przedstawienie wymagań prawnych i etycznych w zarządzaniu nieruchomością.
  • Zaprezentowanie kwestii dotyczących utrzymania technicznego nieruchomości.
  • Przeanalizowanie umów cywilno-prawnych, w tym umowy najmu.
  • Omówienie kwestii związanych z brakiem przepisów dla numeracji lokali, co nastręcza gminom sporo trudności, zwłaszcza przy dzisiejszym budownictwie deweloperskim.
zwiń
rozwiń
Program

1. Profesjonalizm w zarządzaniu nieruchomościami. Wymagania prawne i etyczne w zarządzaniu nieruchomością:
a. Znajomość prawa nieruchomości oraz rozwiązań prawnych związanych z zarządzaniem nieruchomościami. Modele zarządzania nieruchomościami.
b. Umiejętności podstawowe w zakresie zarządzania finansami.
c. Umiejętność organizacji pracy i zarządzanie czasem.
d. Umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne i mediacyjne zarządcy.
e. Umiejętności rozwiązywania bieżących problemów związanych z zarządzaniem nieruchomościami.
f. Niezbędne i pożądane kwalifikacje zarządców nieruchomości.
g. Umiejętności analityczne.
h. Zakres prawny czynności składających się na zarządzanie nieruchomościami. Pojęcie zarządu nieruchomością samorządową.
i. Kto może wykonywać czynności zarządcy nieruchomości w świetle uregulowań prawnych. 
j. Ustawa Kodeks cywilny.
k. Ustawa Kodeks postępowania cywilnego.
l. Ustawa o gospodarce nieruchomościami.
m. Ustawa o rachunkowości.
n. Ustawa o finansach publicznych.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie Śląskiego Forum Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, pracownicy wydziałów planowania przestrzennego i nieruchomości w jednostkach samorządu terytorialnego, pracownicy jednostek zarządzających mieniem komunalnym.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Geodeta uprawniony, pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym. Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii oraz gospodarowania nieruchomościami. Były kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej zdobył praktykę w dużej firmie projektowej. Doświadczony trener przygotowuje i prowadzi szkolenia dla JST w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych opracowań do celów prawnych, opinii oraz prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001. Były członek Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie Ośrodka, ul. Moniuszki 7; Katowice, III piętro.

Cena: członkowie Śląskiego Forum Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości w ramach składki, pozostałe osoby: 499 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 24 czerwca 2024 r.