• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zmiany w prawie budowlanym

Szanowni Państwo, podczas szkolenia przekażemy Państwu wiedzę o najnowszych zmianach w prawie budowlanym. Omówiony zostanie aktualny stan prawny związany z ostatnimi zmianami w prawie budowlanym. Informacje przekazane podczas szkolenia on-line, o najnowszych zmianach w prawie budowlanym będą przydatne podczas Państwa codziennej pracy

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na zajęcia, podczas których omawiane będą zmiany w zakresie prawa budowlanego z tego roku, te które weszły w życie, ale także zmiany, które wejdą w życie w odroczonych terminach. Szkolenie umożliwia zapoznanie się z tymi zmianami oraz ich praktyczne zastosowanie w procesie budowlanym, jak również w trakcie użytkowania obiektów budowlanych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Usystematyzowanie wiedzy o kolejnych zmianach w przepisach budowlanych z uwzględnieniem okresów przejściowych.
  • Poznanie zmienianych i nowych definicji ze słowniczka ustawy PB.
  • Omówienie zasad realizacji robót budowlanych i cyfrowych procedur pozwoleń na budowę.
  • Przedstawienie szczególnych uregulowań w zakresie robót rozbiórkowych.
  • Przedstawienie przepisów na przykładach.
zwiń
rozwiń
Program

1.  Najważniejsze zmiany w ustawie Prawo budowlane i okresy przejściowe tych zmian:
a. zmiany uchwalone 18 sierpnia 2023 r.,
b. zmiany, które wejdą w życie od 3, 11, 18 i 24 września 2023 r.,
c. zmiany obowiązujące od 28 i 23 kwietnia oraz 23 i 1 stycznia 2023 r.
2.  Zmieniane i nowe definicje ze słowniczka ustawy PB:
a. definicja dokumentacji budowy,
b. definicja dokumentacji technicznej od 3 czerwca 2023 r.,
c. projektowane nowe definicje przydomowego schronu i przydomowego ukrycia doraźnego.
3.  Zasady realizacji robót budowlanych:
a. zasady generalne i wyjątki,
b. lista robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę – nowe roboty na liście art. 29,
• budowy wymagające zgłoszenia,
• budowy niewymagające zgłoszenia,
• roboty wymagające zgłoszenia,
• roboty niewymagające zgłoszenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów budownictwa w jednostkach samorządu terytorialnego, inwestorzy, służby inwestycyjne podmiotów gospodarczych, wykonawcy robót budowlanych, właściciele obiektów, zarządcy obiektów, biura projektowe, pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Architekt. Posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej oraz uprawnienia do kierowania budową i robotami w specjalności architektonicznej. Posiada także uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej. Pracowała w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego, potem w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego pełniąc funkcję Architekta Wojewódzkiego. Orzekała w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Sieradzu. Pracowała w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie. Jest autorem szeregu artykułów w prasie fachowej a także jest współautorką publikacji książkowej – Uprawnienia budowlane – wydanej przez Polskie Centrum Budownictwa w 1997 i publikacji książkowej – Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego – wydanej przez Wacetob w 2000, oraz redaktorem (do 2009 r.) publikacji „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – poradnik praktyka – wydawanego przez wydawnictwo Dashofer. Odbyła staże zagraniczne. Reprezentowała Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Consortium of European Building Control. Wykłada również na Politechnice Warszawskiej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 18 października 2023 r.