• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu pracowników samorządowych

Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do 18 marca 2024 r. obowiązuje cena: 419 PLN netto/os.

Szkolenie z ochrony danych osobowych, które Państwu proponujemy, pozwoli urzędom na rozwiązanie najważniejszych problemów związanych z ochroną danych w kadrach.

Ważne informacje o szkoleniu

Wejście w życie RODO, dynamiczny rozwój przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz regulacje krajowe, a także wyniki kontroli, spowodowały, że konieczne jest ciągłe aktualizowanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Zmiany te maja bezpośredni wpływ na sposób, w jaki dane osobowe pracowników są przetwarzane w jednostkach samorządowych. Nieprawidłowe przetwarzanie tych danych może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych. Dlaczego temat jest tak istotny. Proponowane szkolenie skupia się na unikalnych wyzwaniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w kontekście zatrudnienia w sektorze samorządowym. Wartość szkolenia wynika nie tylko z transferu wiedzy, ale także z możliwości wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami. Szkolenie to oferuje nie tylko teoretyczne podstawy, ale również praktyczne narzędzia i techniki, które są niezbędne do skutecznego i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. Prowadząca podczas szkolenia analizuje wraz ze słuchaczami praktyczne przykłady, które pomagają zrozumieć realne scenariusze i nauczyć się, jak radzić sobie z typowymi problemami w zakresie ochrony danych osobowych pracowników samorządowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat obowiązujących ich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, wyników kontroli i orzecznictwa.
  • Wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności potrzebne do prawidłowego stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w ich codziennej pracy i podniesienia ogólnej świadomości na ten temat.
  • Nauka, jak unikać błędów, które mogą prowadzić do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych i w konsekwencji do sankcji prawnych i finansowych dla jednostki samorządowej.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie, podstawy prawne i zasady przetwarzania danych osobowych:
a. Wprowadzenie do RODO: znaczenie dla samorządów.
b. Art. 22(1) – 22(3) Kodeksu pracy i ich wpływ na przetwarzanie danych osobowych.
c. Omówienie kluczowych zasad przetwarzania danych osobowych. 
2. Przetwarzanie danych kandydatów i pracowników:
a. Omówienie procesu rekrutacji i zarządzania danymi pracowników.
b. Specyfika i wyzwania związane z ochroną danych osobowych w samorządzie w zakresie danych kandydatów i pracowników.
3. Monitoring pracowników:
a. Szczegółowe omówienie przepisów dotyczących monitoringu pracowników: monitoring wizyjny, mailowy i inne formy.
b. Wprowadzanie monitoringu w miejscu pracy samorządowej, ochrona prywatności, praktyczne kwestie i wyzwania.
4. Praca nad przykładami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych i monitoringu.
5. Sesja pytań i odpowiedzi, podsumowanie wniosków z warsztatów, odpowiedzi na pytania uczestników.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej zajmujący się zarządzaniem zasobami ludzkimi, ochroną danych osobowych, prawem pracy oraz informatyką i bezpieczeństwem danych. Inspektorzy ochrony danych (IOD), pracownicy działów IT odpowiedzialni za systemy przetwarzające dane osobowe, kierownictwo i menedżerowie odpowiedzialni za podejmowanie decyzji dotyczących polityki ochrony danych i zgodności z przepisami prawa pracy w JST.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radczyni prawna z 20-letnim doświadczeniem w zakresie prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Dyrektorka Instytutu Prawa Zatrudnienia i Work-Life Balance, kierowniczka studiów podyplomowych „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych kadry i płace” oraz „Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji” w Uczelni Łazarskiego oraz adiunktem w Uczelni Łazarskiego, a także wieloletnią ekspertką w Zespole Prawa Pracy w Radzie Dialogu Społecznego. Jest cenionym szkoleniowcem, mającą za sobą już ponad 3500 szkoleń dla sędziów, radców prawnych, dyrektorów sądów, działów HR, instytucji publicznych, kadr zarządczych spółek polskich i międzynarodowych oraz studentów studiów podyplomowych. Jest też autorka ponad stu publikacji naukowych, w tym monografii oraz komentarzy do ustaw. Jest współautorką jednego z najbardziej poczytnych komentarzy do ustawy o zatrudniania pracowników samorządowych wydanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 469 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Przy zgłoszeniu do 18 marca 2024 r. obowiązuje cena: 419 PLN netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 12 kwietnia 2024 r.