• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rozliczanie kosztów dostawy ciepła i wody: zasady, metody i praktyka

online

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie podstawy prawne regulujące zasady rozliczania kosztów mediów, metody rozliczania kosztów oraz problemy występujące w rozliczaniu mediów.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest omówienie podstawowych pojęć związanych z kosztami dostawy ciepła i wody, metody naliczania opłat, prawa i obowiązki dostawców oraz użytkowników, procedury rozliczeniowe, zasady transparentności i sprawozdawczości. Podczas zajęć przeanalizujemy przepisy ustawy i rozporządzeń dotyczących zasad rozliczeń kosztów dostawy ciepłą i wody w bieżącym roku, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła. Prowadzący – specjalista i praktyk przedstawi:
• najlepsze metody rozliczania mediów,
• zasady opracowania poprawnego regulaminu rozliczeń kosztów mediów,
• sposoby rozwiązywania problemów w rozliczeniu w przypadku braku danych lub ich nieprawidłowości.
Zaprezentujemy praktyczne aspekty rozliczania kosztów dostawy ciepła i wody, zarówno dla sektora prywatnego, jak i publicznego. Jako uzupełnienie szkolenia uczestnicy uzyskają dostęp do interaktywnych kalkulatorów m.in. zużycia wody, obliczania ilości wody utraconej, podziału kosztów według kryteriów, podziału ciepła na c.o. i c.w.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie elementów i zasad rozliczeń kosztów dostawy ciepła i wody w 2024 roku w oparciu o Ustawę Prawo Energetyczne, Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 7 grudnia 2021 r. oraz Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.
• Przygotowanie do stosowania poprawnej praktyki w rozliczaniu kosztów mediów w zależności od rodzaju nieruchomości czy rodzaju opomiarowania w tym między innymi:
- Zdobycie wiedzy w zakresie zasad dokonywania rozliczeń kosztów dostawy ciepła i wody.
- Poznanie przebiegu procesu rozliczania, sposobu obliczania wody gospodarczej.
- Zapoznanie ze sposobem obliczania zaliczek na poczet opłaty za ogrzewania, podgrzanie wody i dostawy wody.
- Poznanie zasad tworzenia regulaminów rozliczeń kosztów energii cieplnej.
• Podczas szkolenia odpowiemy między innymi na pytania:
- Jak wygląda przebieg procesu rozliczania mediów?
- Jakie są sposoby obliczania wody gospodarskiej?
- Jak tworzyć regulaminy rozliczenia kosztów energii cieplnej?

zwiń
rozwiń
Program

1. Ogólne zasady dokonywania rozliczeń zgodnie z aktualnym stanem prawnym dla nieruchomości mieszkalnej,
2. Podstawy prawa energetycznego, uwzględniające m.in. ustawę z 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła.
3. Przebieg procesu rozliczania.
4. Główne zasady rozliczania kosztów energii cieplnej i kosztów wody z odprowadzeniem ścieków.
5. Zużycia mediów dla lokali z brakującym lub uszkodzonym licznikiem dla ciepła i wody,
6. Sposoby obliczenia wody gospodarczej (uchybu).
7. Obliczanie zaliczek na opłaty za ogrzewanie, podgrzanie wody i dostawy wody w odprowadzeniem ścieków.
8. Reklamacje, rozliczenia i okresy przedawnienia.
9. Zasady tworzenia regulaminów rozliczeń kosztów energii cieplnej przeznaczonej na cele c.o. i c.w.u. w budynku/nieruchomości.
10. Elementy niezbędne w regulaminie rozliczania zaliczek na media na c.o. i c.w.u.
11. Podsumowanie dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zajmujące się rozliczaniem kosztów zakupu ciepła oraz kosztów dostawy wody z odprowadzeniem ścieków dla wielolokalowych budynków, w tym przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, zasobów komunalnych, budownictwa społecznego, zasobów Skarbu Państwa, Agencji Mienia Wojskowego itp. Szkolenie jest dedykowane dla osób o różnym stopniu zaawansowania w temacie rozliczania mediów, jednak największą korzyść uzyskają osoby zajmujące się zawodowo tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej, zarządca nieruchomości legitymujący się państwową licencją zawodową nr 14587. Organizator certyfikowanych wykładów w ramach zgłaszanych do Ministerstwa Infrastruktury szkoleń doskonalenia zawodowego zarządców nieruchomości. Uprawniony przez Polską Federację Zawodów Nieruchomościowych do prowadzenia praktyk zawodowych dla studentów studiów podyplomowych. Członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do końca 2013 r. Prezes Stowarzyszenia Uczestników Rynku Nieruchomości TRANSFER, biegły sądowy oraz szkoleniowiec z 20 letnią praktyką. W latach 2006-2016 dyrektor zarządzający w TBS Warszawa Północ Sp. z o.o., a w latach 2017-2018 pełnomocnik zarządu ZKZL Sp. z o.o. zarządzająca ok. 1700 nieruchomościami komunalnymi. Długoletnie doświadczenie zawodowe wykorzystywane jest w prowadzeniu szkoleń z dziedzin prawa cywilnego, prawa budowlanego, planowania operacyjno-finansowego, zarządzania informacjami, ryzykami, bezpieczeństwem technicznym, środowiska i ludzi oraz rozliczeniami kosztów dostawy mediów. W latach 2012 do 2018 organizator kilkunastu edycji kursu zarządcy nieruchomości. Autor wielu programów informatycznych wspomagających prace zarządców nieruchomości w inwentaryzacji, eksploatacji czy rozliczania mediów. W marcu 2016 roku uhonorowany przyznanym odznaczeniem PRO AEQUO ET BONO zasłużonego dla rynku nieruchomości. Autor kilku publikacji zawodowych, artykułów prasowych i regulaminów rozliczenia mediów. W zarządzaniu nieruchomościami korzysta z kilkudziesięciu autorskich programów informatycznych optymalizujących pracę administratorów.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 459 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 czerwca 2024 r.