• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Zapraszamy na szkolenie, którego przedmiotem będzie gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu spotkanie, w którego trakcie zwrócimy szczególną uwagę na dokonane zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, które obowiązują już od 3 lat, a jednak ich specyfika powoduje wiele trudności podczas stosowania w codziennej praktyce urzędniczej, szczególnie nowym osobom zajmujących się tą tematyką. Uczestnikom zostaną wyjaśnione podstawowe pojęcia występujące w ustawie m.in. „zamieszkiwanie”, „niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe”, „tytuł prawny do lokalu” i inne. Omawiając poszczególne zagadnienia,  ekspert przedstawi także sprawy dotyczące uchwał rad gmin w zakresie zasad wynajmowania lokali gminnych i wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy z podaniem orzecznictwa sądów administracyjnych. Ponadto webinarium będzie uwzględniało przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie m.in. wspólności najmu (sprawy małżonków, wstąpienia w stosunek najmu po śmierci najemcy itp.) oraz wybrane zagadnienia z Kodeksu postępowania cywilnego. Zostaną również przedstawione orzeczenia sądów powszechnych i Sądu Najwyższego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zapoznanie uczestników z najistotniejszymi i bieżącymi przepisami aktów prawnych oraz udzielenie odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

  • Jakie są zasady i formy ochrony praw lokatorów?
  • Jakie są zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem?
  • Z kim gmina może zawrzeć umowę najmu mieszkania na czas nieoznaczony, a z kim umowę najmu socjalnego lokalu – z uwzględnieniem potrzeb cudzoziemców?
  • Kogo nie dotyczy weryfikacja dochodów?
zwiń
rozwiń
Program

1. Zakres regulacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
2. Omówienie podstawowych pojęć oraz spraw związanych z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego:

a. zamieszkiwanie, 
b. tytuł prawny do lokalu,
c. niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe,
d. dochód przy ubieganiu się o lokal mieszkalny i przy staraniu się o obniżkę czynszu,
e. wartość odtworzeniowa,
f. korespondencja – skuteczność,
g. egzekucja z lokalu a tytuł prawny do lokalu,
h. najemcy z umowy i najemcy z ustawy, 
i. egzekucja z lokalu a tytuł prawny do lokalu,
j. inne pojęcia.
3. Zadania gminy.
4. Prawo osób zamieszkujących na terenie gminy w zakresie ubiegania się o lokal na czas nieoznaczony i najem socjalny lokalu:

a. kwestia dochodów gospodarstwa domowego,
b. sprawy dotyczące niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych oraz warunków zamieszkiwania kwalifikujących  wnioskodawcę do ich poprawy,
c. omówienie kwestii braku tytułu prawnego do lokalu.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów gospodarki lokalami urzędów gmin, powiatów i województw, pracownicy zakładów gospodarki mieszkaniowej, pracownicy i zarządzający TBS, zarządzający zasobem lokalowym w tym spółdzielnie mieszkaniowe.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik ze specjalizacją gospodarka mieszkaniowa wieloletni pracownik oraz konsultant w Ministerstwie. Uczestnik prac legislacyjnych w zakresie zarządzania lokalami mieszkalnymi doświadczony szkoleniowiec i praktyk.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 7 czerwca 2023 r.