• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Aktualizacja stawek dotacji w 2023 roku

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą dotacje oświatowe.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, stanowiącym kompendium wiedzy z zakresu ustalania i aktualizacji stawek dotacji oświatowej. Podczas praktycznych zajęć, prowadzonych w oparciu o liczne przykłady i ćwiczenia, zdobędą lub zaktualizują Państwo wiedzę niezbędną do prawidłowego obliczenia i aktualizacji stawek dotacji, z uwzględnieniem kwot na dzieci z Ukrainy. Praktyczne informacje pozyskane podczas zajęć pozwolą prawidłowo stosować algorytmy zapisane w ustawie, a także w prosty sposób dokonać niezbędnych kalkulacji. Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN, odpowiedzialny za dotacje oświatowe, autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie wiedzy jak obliczyć i zaktualizować stawki dotacji na 2023 r.
 • Na szkoleniu przedstawimy nowy sposób wyliczania stawek PKD w oparciu o najnowsze zmiany ustawowe, związane z odliczaniem kwot na dzieci z Ukrainy.
 • Zajęcia będą miały charakter warsztatowy- będą składać się przede wszystkim z praktycznych przykładów i ćwiczeń.
 • Pokażemy, jak policzyć podstawową kwotę dotacji, jak dokonać aktualizacji i wyrównania kwoty dotacji. Prowadzący na Excelu zaprezentuje wyliczenia, które należy wykonać przy obliczeniu stawek dotacji.
 • Przedstawimy przykładowy model obliczeniowy, służący do aktualizacji i wyrównywania dotacji w Państwa samorządzie, uwzględniający cztery podziały subwencji w 2022 roku oraz zmienną liczbę uczniów dotowanych w poszczególnych miesiącach, a także ustawowe ograniczenie zmiany wysokości dotacji. Model wykonany będzie w Excelu i udostępniony po szkoleniu każdemu uczestnikowi.
 • Dzięki nabytym podczas zajęć praktycznym umiejętnościom pracownik samorządu, obliczając dotację dla placówek i szkół dotowanych, z jednej strony będzie mieć pewność, że prawidłowo stosuje algorytmy zapisane w ustawie, z drugiej strony będzie mógł w prosty sposób dokonać niezbędnych kalkulacji.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wprowadzenie do dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych – podstawa prawna.
 2. Wyjaśnienie pojęć: najbliższa jednostka samorządu terytorialnego, wydatki bieżące, podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów.
 3. Różnice w dotowaniu przedszkoli i szkół. Różnice w dotowaniu uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych.
 4. Praktyczne przykłady - jak obliczyć podstawową kwotę dotacji dla przedszkoli dla uczniów pełnosprawnych, a jak dotować uczniów niepełnosprawnych w oparciu o zmiany w subwencji? Obliczanie kwot dotacji na uczniów szkół. Warsztaty w arkuszu kalkulacyjnym.
 5. Jak wyrównać stawki dotacji? Przykład praktyczny wyrównania dotacji. Model obliczeniowy, służący do aktualizacji i wyrównywania dotacji w samorządzie, uwzględniający cztery podziały subwencji oświatowej, zmienną liczbę uczniów dotowanych w poszczególnych miesiącach oraz ustawowe ograniczenie zmiany wysokości dotacji. Warsztaty w arkuszu kalkulacyjnym.
 6. Odpowiedzi na pytania uczestników.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jst– wydziałów oświaty/edukacji, budżetu, osoby, zajmujące się przekazywaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół niesamorządowych, wójtowie, skarbnicy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu, odpowiedzialnego za SIO oraz finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 maja 2023 r.