• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs: Obowiązki intendenta w placówce żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży wraz z przygotowaniem i przeprowadzeniem zamówienia publicznego na środki spożywcze i usługi cateringowe

Program i karta zgłoszenia

Istnieje możliwość wykupienia pojedynczego dnia szkolenia.

Zapraszamy na trzydniowe szkolenie dotyczące nowych norm i zasad żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży.
Szkolenie w dniach 4, 5, 6 grudnia 2023 r.

Ważne informacje o szkoleniu

W trakcie proponowanego Webinarium uczestnicy otrzymają wyczerpujące informacje dotyczące roli intendentów, szczególnie w kontekście zapewnienia właściwego żywienia dzieci i młodzieży w placówkach zbiorowego żywienia. Na szkoleniu zostaną omówione kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa żywności oraz przedstawione zasady i elementy związane z systemem HACCP, a także podstawowe aspekty dotyczące żywienia dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Co więcej, uczestnicy zostaną zapoznani z procesem przeprowadzania zamówień publicznych, włączając w to szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i uzasadnienie podziału zamówienia na części.

Materiały szkoleniowe będą zwierać m.in.:

 • Przykładowe procedury, instrukcje i formularze w obszarze GHP, GMP.
 • Algorytmy postępowania dla podstawowych czynności w obszarze higieny pracowników.
 • Z zakresu systemu HACCP: schemat technologiczny, analizę zagrożeń, dokument wyznaczenia CCP – krytycznych punktów kontrolnych, arkusze monitorowania CCP, procedurę weryfikacji systemu HACCP (obowiązkowego sprawdzania sposobu funkcjonowania HACCP w placówce) oraz procedurę nadzoru nad dokumentacją systemu HACCP (ze wskazaniem optymalnego okresu przechowywania poszczególnych rodzajów dokumentów).
 • Zestaw norm żywienia.
 • Aktywne pliki excel umożliwiające wyliczanie średniej ważonej normy na energię i norm na składniki odżywcze.
 • Zestaw wzorcowych gramatur.
 • Przykładowe receptury na dania dla dzieci.
 • Przykładowe, zbilansowane jadłospisy dla różnych grup wiekowych.
 • Listy składników środków spożywczych dozwolonych i niedozwolonych do stosowania w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży.
 • Tabela z wielkością odpadków pomiędzy produktem rynkowym a produktem jadalnym.
 • Prezentację i materiały dotyczące każdego punktu programu szkolenia.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie lub przypomnienie obowiązków intendenta wynikających z przepisów prawa pracy i bhp.
 • Wyjaśnienie zasad żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży.
 • Omówienie gospodarki magazynowej środkami spożywczymi.
 • Wskazanie obowiązków związanych z opracowywaniem procedur/instrukcji/formularzy w ramach GHP, GMP, HACCP.
 • Zapoznanie Uczestników z procedurami w zakresie zamówień publicznych na środki spożywcze i usługi cateringowe.
 • Konsultacje z praktykiem oraz omówienie trudnych przypadków wraz z zaprezentowaniem ich rozwiązań.
zwiń
rozwiń
Program

PROGRAM:
Uwaga! Istnieje możliwość zapisu na wybrany/e dzień/dni kursu.
Dzień 1 – 4.12.2023 r.
Układanie receptur i jadłospisów w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży.
1. Podstawy prawne określające zasady planowania żywienia dzieci z podziałem na rodzaj placówki (żłobek, przedszkole, szkoła) i charakter żywienia (jeden posiłek, kilka posiłków, żywienie całodzienne, żywienie w dniach roboczych, żywienie całotygodniowe).
2. Zasady przeliczania i wyliczenie średniej ważonej normy na energię z wykorzystaniem aktywnego pliku excel.
3. Wyliczenie zapotrzebowania na białko, tłuszcz i węglowodany dla różnych grup wiekowych dzieci, na podstawie średniej ważonej normy na energię, z wykorzystaniem aktywnego pliku excel.
4. Układanie receptur: różnica pomiędzy recepturą żywieniową a technologiczną, zasady układania receptur, ułożenie przykładowych receptur na: napój mleczny, zupę mleczną, zupę, danie mięsne, danie mączne, surówkę, dodatek węglowodanowy do II dnia, kompot.
5. Przygotowywanie zamówienia na surowce produkcyjne: kiedy stosuje się wartość netto, a kiedy wartość brutto dla ilości surowca produkcyjnego? Różnica pomiędzy produktem rynkowym a produktem jadalnym.
6. Propozycje receptur na dania bez użycia półproduktów tj. kisiel, galaretka, budyń, żurek, barszcz czerwony, barszcz biały i wiele innych.
7. Wzorcowe gramatury dla grup dzieci 1-3 lata, 4-6 lat, 7-15 lat, 16-18 lat odpowiadające normom żywienia.
8. Układanie jadłospisów zgodnych z wymaganiami prawnymi i normami żywienia ze szczególnym uwzględnieniem:
a. grup produktów, które muszą się znaleźć w każdym posiłku - zasady planowania I śniadania, II śniadania, obiadu, podwieczorku, kolacji,
b. optymalnej liczby dni jadłospisu,
c. zalecanej liczby posiłków w ciągu dnia, podziału energii na posiłki,
d. zachowania równowagi kwasowo-zasadowej,
e. wyboru odpowiednich technik kulinarnych,
f. wyboru odpowiednich tłuszczów do obróbki termicznej, do potraw na zimno i do smarowania pieczywa,
g. przygotowywania zup bez użycia kości i porcji rosołowych,
h. wyboru najlepszego produktu do zabielania zup i sosów,
i. doboru napojów do uzupełniania płynów w diecie, z określeniem minimalnych porcji tych napojów,
j. ograniczenia cukru do słodzenia i stosowania jego dozwolonych zamienników,
k. ograniczenia soli do potraw i polecanych mieszanek naturalnych przypraw do rodzaju potrawy,
l. możliwości stosowania półproduktów (typu: mrożone pierogi, mrożona włoszczyzna, chłodzone dania garmażeryjne), mrożonek (także przygotowywanych we własnym zakresie), środków spożywczych z puszek, żywności konserwowanej.
9. Zasady zwiększania wielkości porcji między różnymi wiekowo grupami żywieniowymi – „gotowanie w jednym kotle”.
10. Sprawdzenie realizacji normy żywienia poprzez wyliczenie wartości odżywczej receptury, posiłku, racji pokarmowej oraz na podstawie rozchodu magazynowego.
11. Rozpoznawanie składników środków spożywczych niedozwolonych do stosowania w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży przy wykorzystaniu list składników dozwolonych i niedozwolonych.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dietetycy, intendenci, kucharze pracujący w żłobkach, przedszkolach, szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych, bursach, internatach, ośrodkach szkolno-wychowawczych, a także właściciele firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Od 2007 roku trener i auditor w obszarze bezpieczeństwa żywności i żywienia. Posiada specjalizację z mikrobiologii, ukończyła studia podyplomowe z zarządzania jakością, dietetyki i planowania żywienia. Autorka licznych publikacji dotyczących organizacji żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych m.in.: Jadłospisy dla dzieci w wieku żłobkowym, Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym, Jadłospisy dla dzieci szkolnych, Żywienie osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem żywienia osób starszych. Od lat była związana z Inspekcją Sanitarną, pełnomocnik systemu bezpieczeństwa żywności w dużym zakładzie wytwarzającym żywność pochodzenia zwierzęcego, audytor systemów zarządzania, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Autor licznych publikacji poświęconych tematyce HACCP m.in.: HACCP w żłobku i przedszkolu, HACCP w szkole, HACCP dla zakładów żywienia zbiorowego. Specjalizuje się w komponowaniu jadłospisów oraz szkoleń dla placówek żywienia zbiorowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych - w tym żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, szpitale, DPS. Zajmuje się również opracowaniem dokumentacji HACCP dla placówek żywienia zbiorowego. Swoje bogate doświadczenie zawodowe zawdzięcza tysiącom uczestnikom szkoleń, które przez lata zaufały jej doświadczeniu biorąc udział w szkoleniach. Dodatkowo autorka aplikacji do planowania żywienia i prowadzenia magazynu spożywczego KCALkulator żywieniowy.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena kursu: 810 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Istnieje możliwość wykupienia pojedynczego dnia szkolenia.  
Trzy dni – 810 zł
Dwa dni 698 zł
– proszę wpisać wybrane dni.
Jeden dzień 369 zł - proszę wpisać wybrany dzień.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 29 listopada 2023 r.