• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zamówienia publiczne w placówkach oświatowych

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie dotyczące zamówień publicznych w placówkach oświatowych będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds. zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Przygotowanie i przeprowadzenie zamówień publicznych w placówkach oświatowych wymaga znajomości szeregu wymagań i obowiązków wskazanych w ustawach czy rozporządzeniach. Często realizacja takich postępowań w procedurach do i powyżej 130 000 zł to spore wyzwanie organizacyjne. Można je jednak znacznie uprościć. Jak to zrobić i na co zwrócić uwagę podpowiemy na szkoleniu, na które pragniemy Państwa zaprosić. Udzielimy na nim wielu praktycznych podpowiedzi i wskazówek, odpowiemy na pytania i przekażemy praktyczne materiały szkoleniowe, zawierające wzory procedur i dokumentów. Podpowiemy, jak przygotować postępowanie w zakresie m.in. żywienia w placówce oświatowej, zakupu artykułów spożywczych, mebli i wyposażenia, pomocy dydaktycznych czy realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz, uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę z zakresu prowadzenia postępowań o wartości poniżej 130 000 zł oraz tych objętych trybami zamówień publicznych.
• Dowiesz się m.in. w jaki sposób przygotować i przeprowadzić postępowania i na jakie regulacje prawne należy zwrócić uwagę.
• Poznasz odpowiedź na pytanie w jakich przypadkach szkoła samodzielnie przygotuje postępowanie, a kiedy może/ powinno zostać przygotowane i przeprowadzone przez organ prowadzący „zbiorowo”, z dopuszczeniem do składania ofert częściowych.
• Dowiesz się jak przygotować umowę o realizację zamówienia publicznego, która zapewniłaby możliwość zmiany cen składników mających wpływ na realizację zamówień w perspektywie kilkunastu miesięcy.
• Poznasz najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości z zakresu procedury udzielania i realizacji zamówień publicznych.
• Otrzymasz odpowiedzi na szereg pytań, które rodzą się w związku ze zmianami w przepisach prawa w zakresie Pzp.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady obowiązujące w zamówieniach publicznych, także tych o wartości poniżej 130 000 zł:
• Pisemność.
• Bezstronność.
• Obiektywizm.
• Uczciwa konkurencja.
• Równe traktowanie wykonawców.
• Jawność i przejrzystość wydatków publicznych.
• Inne…
2. Przygotowanie do udzielenia zamówienia:
• Planowanie zamówień – plany postępowań.
• Ustalenie wartości zamówienia.
• Szacowanie zamówień w odniesieniu do jednostek systemu oświaty.
• Unieważnienie postępowania przy braku środków na realizację – można inaczej!
• Przygotowanie do postępowania, gdy przedmiotem zamówienia jest dostawa, usługa, remont.
3. Zamówienia publiczne o wartości zamówienia poniżej 130 000 zł (błędy i nieprawidłowości):
• Zakres merytoryczny wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień.
• Przygotowanie do postępowania.
• Prowadzenie postępowania.
• Realizacja umowy.
4. Zamówienia publiczne według ustawy Pzp w procedurze „krajowej” o wartości niższej niż progi unijne:
• Zestawienie czynności wymaganych w trybie podstawowym bez negocjacji.
• Zestawienie wymaganych dokumentów i oświadczeń.
• Zestawienie harmonogramu czasowego – kiedy, w jaki sposób i jakie dokumenty i oświadczenia?
• Zestawienie oświadczeń i dokumentów, które musi lub może złożyć wykonawca w postępowaniu (forma, treść, reguły składania, podpisy, podmiotowe środki dowodowe, oferta, treść i forma) – lista sprawdzająca.
• Zestawienie dokumentów i oświadczeń po stronie zamawiającego.
5. Umowy o zamówienie publiczne, w tym:
• Elementy obligatoryjne umów.
• Klauzule abuzywne (niedozwolone).
• Zmiany w umowach – waloryzacja i nie tylko.
• Przykładowe rozwiązania.
6. Zamówienia publiczne w praktyce szkolnej – przykłady i ich praktyczna analiza:
• Żywienie w placówce oświatowej (omówienie zasad - stołówka, catering).
• Zakup artykułów spożywczych.
• Zakup mebli i wyposażenia.
• Zakup pomocy dydaktycznych.
• Realizacja projektów w kontekście zamówień publicznych.
7. Odpowiedzi na pytania, dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele organów prowadzących - wydziałów oświaty/edukacji jst, CUW-ów, ZEAS-ów, dyrektorzy i pracownicy szkół przygotowujący postępowania o udzielenie zamówienia, członkowie komisji przetargowych, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji, budowaniu rozwiązań organizacyjnych oraz w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. Posiada cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób (średnio w roku ok. 100 szkoleń jedno/dwu lub trzydniowych), a częste konsultacje i doradztwo (także telefoniczne) jest prowadzone od 27 lat. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21 września 2023 r.