• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rozliczenia finansowe między gminami za dzieci w wychowaniu przedszkolnym - warsztaty

Zapraszamy na szkolenie dedykowane pracownikom wydziałów oświaty w JST, przedmiotem którego będą rozliczenia finansowe między gminami w zakresie kosztów wychowania przedszkolnego.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia, w praktyczny, warsztatowy sposób zostanie przekazana uczestnikom wiedza dotycząca rozliczeń finansowych między gminami w zakresie kosztów wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zmian dotyczących dzieci z Ukrainy. Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN, odpowiedzialny za dotacje oświatowe, autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz komentarza do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawimy praktyczną wiedzę dotyczącą rozliczeń finansowych między gminami na dzieci w wychowaniu przedszkolnym z uwzględnieniem zmian w 2023 roku dotyczących dzieci z Ukrainy (zmiany dotycząc sposobu obliczania kwoty do obciążenia, a także rozliczeń za dzieci z Ukrainy).
 • Omówimy aktualizację stawek dotacji oraz sposób ich wyrównywania.
 • Pokażemy, jak właściwie policzyć kwoty za dziecko w wychowaniu przedszkolnym, którymi obciążamy inne samorządy.
 • Wyjaśnimy, jak działa mechanizm aktualizacji i wyrównania tych kwot.
 • Szkolenie będzie mieć charakter warsztatu, złożonego przede wszystkim z praktycznych przykładów i ćwiczeń.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych – podstawa prawna.
 2. Warsztaty z obliczania kosztów wychowania przedszkolnego dla samorządowych placówek wychowania przedszkolnego, niezbędnych do wyliczenia kwoty obciążeń dla gminy – podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych, podstawowa kwota dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego. Uwzględnienie pomniejszenia kwoty dotacji o dotację przedszkolną, o której mowa w art. 53 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
 3. Zmiany obowiązujące w 2023 roku – pomniejszanie wydatków na dzieci z Ukrainy.
 4. Aktualizacja i wyrównanie kosztów wychowania przedszkolnego oraz kwoty dotacji na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – prezentacja w Excelu.
 5. Ograniczenie spadku i wzrostu wyliczonych kosztów wychowania przedszkolnego oraz kwoty dotacji na podstawie art. 43 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – prezentacja w Excelu.
 6. Przetwarzanie danych osobowych uczniów w placówkach wychowania przedszkolnego.
 7. Dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, skarbnicy, pracownicy wydziałów oświaty i budżetu, CUW-ów, ZEAS-ów, zajmujący się rozliczaniami finansowymi między samorządami w zakresie kosztów wychowania przedszkolnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 7 lat pracownik MEN. Na początku w Wydziale Analiz w Departamencie Ekonomicznym jako pracownik odpowiedzialny za kwestie planowania i wykonywania budżetu, potem pracownik w Departamencie Odpowiedzialnym za Finansowanie Zadań Oświatowych, później jako Naczelnik Wydziału Statystyki, odpowiedzialny za System Informacji Oświatowej. Autor m. in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym przepisów określających zasady dotowania szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat). Autor nowelizacji ustawy o Systemie Informacji Oświatowej, zmieniającej SIO na system dostępny przez przeglądarkę internetową.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 października 2023 r.