• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rozliczenie subwencji na uczniów niepełnosprawnych w szkołach i przedszkolach samorządowych -art. 8 ufzo

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu oświaty, poświęcone rozliczaniu subwencji na uczniów niepełnosprawnych.

Ważne informacje o szkoleniu

W subwencji oświatowej przewidziano środki finansowe na zapewnienie kształcenia specjalnego uczniom, posiadającym orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jednocześnie w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych wprowadzono zobowiązanie do wydatkowania środków na kształcenie specjalne w kwocie nie niższej, niż zagwarantowana w subwencji oświatowej. Podczas szkolenia prowadzący w praktyczny sposób wskaże, jak spełnić wymagania ustawowe w tym zakresie, w jaki sposób właściwie klasyfikować i dokumentować wydatki na uczniów niepełnosprawnych. Podczas części warsztatowej omówi, jak dokonać kalkulacji wzoru zawartego w ustawie, a także podpowie, w jaki sposób należy przygotować się do udokumentowania spełnienia wymogów ustawy w przypadku kontroli RIO.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie zasad dotyczących obowiązku wydatkowania środków na kształcenie specjalne w kwocie nie niższej, niż w subwencji oświatowej.
 • Zaprezentowanie efektywnych sposobów spełniania wymogów art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
 • Część szkolenia zostanie przeprowadzona w formie warsztatowej. Prowadzący szkolenie pokaże, jak dokonać kalkulacji wzoru zawartego w ustawie, a także jak podzielić środki pomiędzy szkoły, uwzględniając prawidłową klasyfikację budżetową.
 • Przygotowanie uczestników do prawidłowego udokumentowania organom kontrolującym spełnienia wymogów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w zakresie wydatkowania środków na kształcenie specjalne w kwocie, nie niższej niż w subwencji oświatowej – wskazanie, jak należy przedstawić RIO w razie kontroli spełnienie wymogu ustawowego.
 • Wskazanie właściwego sposobu klasyfikowania wydatków na kształcenie specjalne w rozdziałach klasyfikacji budżetowej.
 • Przedstawienie, co można sfinansować w ramach środków na kształcenie specjalne, jak wykazywać koszty wspólne, jakim algorytmem wykazywać wynagrodzenia nauczycieli specjalistów, innych nauczycieli i obsługi/administracji, wydatki bieżące i wydatki majątkowe, indywidualne nauczanie, doskonalenie nauczycieli, itp.
 • Uzyskanie praktycznych wskazówek dotyczących przeznaczenia środków naliczonych w subwencji na ucznia niepełnosprawnego.
 • Omówienie zasad postępowania, w przypadku zmiany liczby uczniów w ciągu roku, a także wpływu wysokości środków na kształcenie specjalne, ponoszonych w placówkach samorządowych na wysokość dotacji, udzielanych szkołom i przedszkolom niesamorządowym.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych z ekspertem- praktykiem w celu uniknięcia błędów i nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków na kształcenie specjalne.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Aspekty prawne – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych.
 2. Metody wykazywania wydatków na kształcenie specjalne – podejście praktyczne.
 3. Wzór zawarty w art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - przykłady rozwiązania (warsztaty).
 4. Metody wykazywania wydatków na kształcenie specjalne przez szkoły samorządowe – podejście praktyczne:
  • co można sfinansować w ramach środków na kształcenie specjalne?
  • jakie pomoce dydaktyczne można kupić z tych środków?
  • jak wykazywać koszty wspólne według nowych zasad?
  • jakim algorytmem wykazywać wynagrodzenia nauczycieli specjalistów?
  • wykazywanie wynagrodzeń innych nauczycieli i obsługi/administracji,
  • wydatki bieżące a wydatki majątkowe,
  • indywidualne nauczanie,
  • doskonalenie nauczycieli.
 5. Zapisy orzeczenia o kształceniu specjalnym, a wydatki ponoszone na kształcenie specjalne przez przedszkole/szkołę.
 6. Rejestracja wydatków – dedykowane rozdziały klasyfikacji budżetowej.
 7. Podział kwoty na kształcenie specjalne pomiędzy odpowiednie rozdziały klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem tzw. małej metryczki i ustawowego wzoru z art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
 8. Wykazanie wydatków na kształcenie specjalne w samorządzie w przypadku kontroli RIO.
 9. Subwencja na kształcenie specjalne jako punkt odniesienia do ponoszonych wydatków. Weryfikacja danych przekazanych przez MEiN.
 10. Zmiana liczby uczniów w ciągu roku – skąd wziąć środki na sfinansowanie kształcenia specjalnego tych uczniów?
 11. Zmiana liczby uczniów w ciągu roku – czy można dokonywać przesunięcia środków zaplanowanych na kształcenie specjalne, gdy zmienia się liczba uczniów?
 12. Środki na kształcenie specjalne, ponoszone w szkołach i przedszkolach samorządowych, a dotacje udzielane przez samorząd dla oświaty niesamorządowej – zależności.
 13. Finansowanie uczniów niepełnosprawnych, a dane wykazane w Systemie Informacji Oświatowej.
 14. Informacje, będące w posiadaniu jednostki samorządu terytorialnego i dyrektorów szkół i placówek – jak szybko policzyć, sprawdzić i monitorować spełnianie art. 8 ustawy?
 15. Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy, główni księgowi szkół i przedszkoli samorządowych, skarbnicy jst, pracownicy samorządowi, odpowiedzialni za sprawy z zakresu oświaty oraz dyrektorzy i pracownicy CUW-ów, ZEAS-ów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 7 lat pracownik MEN. Na początku w Wydziale Analiz w Departamencie Ekonomicznym jako pracownik odpowiedzialny za kwestie planowania i wykonywania budżetu, potem pracownik w departamencie odpowiedzialnym za finansowanie zadań oświatowych, później jako Naczelnik Wydziału Statystyki, odpowiedzialny za system informacji oświatowej. Autor m. in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym przepisów, określających zasady dotowania szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat). Autor nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej, zmieniającej SIO na system dostępny przez przeglądarkę internetową.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 czerwca 2023 r.