• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Strategia oświatowa jako narzędzie zarządzania strategicznego w polityce edukacyjnej jst

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu podczas którego macie Państwo szansę na zdobycie umiejętności niezbędnych do skutecznego tworzenia, implementacji i monitorowania strategii oświatowych, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju społeczności lokalnych. Szkolenie skupia się na praktycznych aspektach zarządzania, oferując uczestnikom możliwość nauczenia się, jak efektywnie analizować i rozwiązywać problemy edukacyjne, wykorzystując strategiczne planowanie i  innowacyjne podejścia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

CELE  SZKOLENIA:
• refleksja nad odpowiedzialnością JST w obszarze długofalowego i złożonego procesu kształtowania polityki oświatowej,
• uświadomienie znaczenia wdrożenia zarządzania strategicznego w obszarze edukacji na poziomie lokalnym,
• analiza istoty posiadania oraz racjonalizacji procesu wdrażania strategii oświatowej jako koniecznego narzędzia dla skutecznego zarządzania oświatą przez jst.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:
• Zrozumienie zarządzania strategicznego: Nabycie wiedzy o tym, jak efektywnie stosować zarządzanie strategiczne w kontekście polityki edukacyjnej.
• Rozwój umiejętności planowania strategicznego: Szkolenie umożliwia rozwój umiejętności planowania strategicznego, kluczowych do tworzenia i wdrażania skutecznych strategii oświatowych.
• Analiza problemów: Uczestnicy nauczą się, jak identyfikować, analizować i rozwiązywać złożone problemy edukacyjne, które występują w ramach jednostek samorządu terytorialnego.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Rola samorządu w kształtowaniu polityki edukacyjnej.
2. Identyfikacja wyzwań i problemów lokalnej oświaty.
3. Zarządzanie strategiczne vs. administrowanie w oświacie
4. Partnerstwo edukacyjne – jak je kreować i realizować?
5. Strategia oświatowa jako narzędzie odpowiedzialnej polityki oświatowej samorządu.
6. Proces planowania strategicznego w oświacie - metody i etapy tworzenia strategii oświatowej.
7. Opracowanie, wdrożenie i monitorowanie strategii oświatowej.
8. Wnioski z analizy istniejących strategii oświatowych – czego unikać?
9. Runda pytań i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy CUW, CUS, naczelnicy wydziałów edukacji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Szkoleniowiec w zakresie zarządzania strategicznego, relacji międzyludzkich. CEO Instytut Rozwoju Społecznego i Edukacji trener, menager, samorządowiec.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w Katowicach ul. Moniuszki 7, 3 piętro.

Cena: 435 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 4 marca 2024 r.