• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

System Informacji Oświatowej w praktyce. Weryfikacja przez samorządy danych do subwencji na 2024 rok

Zapraszamy Państwa na dedykowane pracownikom wydziałów oświaty, a także ZEAS, czy CUW szkolenie, którego przedmiotem będzie System Informacji Oświatowej (SIO).

Ważne informacje o szkoleniu

Październik to czas weryfikacji przez organ prowadzący danych, wprowadzonych do Systemu Informacji Oświatowej przez dyrektorów placówek oświatowych. Mimo, iż nie jest to nowe zadanie kolejne zmiany przepisów powodują wiele problemów oraz trudności osobom, dokonującym tej weryfikacji. Z kolei tylko prawidłowo wprowadzone dane, wg stanu na dzień 30 września, gwarantują naliczenie subwencji oświatowej w odpowiedniej wysokości.

W związku z tym proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego przekażemy wiedzę merytoryczną dotyczącą danych, wprowadzanych do SIO, jak również wskażemy poszczególne funkcjonalności i raporty systemu. Szkolenie poprowadzi ceniony ekspert, były wieloletni pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej, odpowiedzialny za wdrażanie nowego SIO oraz za naliczanie subwencji oświatowej dla samorządu (jako kierownik wydziału i dyrektor departamentu, odpowiedzialnego za finanse oświaty).

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie procedury potwierdzania i weryfikacji danych subwencyjnych przez samorządy. 
 • Prowadzący przekaże informacje dotyczące merytorycznych aspektów wprowadzania danych do SIO, szczególnie w kontekście poprawnego naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu.
 • Zostaną omówione raporty w Strefie dla Zalogowanych.
 • Prowadzący przedstawi procedurę potwierdzenia prawdziwości danych, wprowadzanych w nowym SIO do naliczenia subwencji oświatowej.
 • Omówiona zostanie także istotna rola samorządu w procesie weryfikacji, wskazane w jaki sposób jst może sprawdzać dane wprowadzane przez szkoły, wyjaśnione jak i do kiedy można poprawić błąd w nowym SIO wg stanu na dzień 30 września, tak, aby został uwzględniony do subwencji.
 • Szkolenie będzie przeprowadzone na rzeczywistej (szkoleniowej) aplikacji nowego SIO. 
zwiń
rozwiń
Program

1. Potwierdzanie prawdziwości danych, wprowadzonych w nowym SIO do naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu:

 • Raporty w Strefie dla Zalogowanych.
 • Omówienie zestawienia zawierającego dane z nowego SIO do naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu.
 • Omówienie procedury potwierdzenia prawdziwości zestawiania subwencyjnego przez szkoły – ustawowe terminy.
 • Omówienie procedury potwierdzenia prawdziwości zestawiania subwencyjnego przez samorząd – rola samorządu w potwierdzaniu danych subwencyjnych ze szkół i terminy ustawowe.
 • Jak samorząd może zweryfikować poprawność danych, wprowadzonych przez szkoły do nowego SIO, tak aby otrzymać prawidłowo naliczoną subwencję oświatową.
 • Jak i do kiedy można poprawić błąd w nowym SIO w kontekście ustawowych terminów naliczenia subwencji na danych z nowego SIO - okres możliwych korekt danych SIO i brak możliwości takich korekt po określonej dacie.
 • Konsekwencje niewprowadzenia danych oraz wprowadzenia ich niezgodnie ze stanem faktycznym (zwrot nienależnie pobranej subwencji, 5-letni okres kontroli).
 • Kontrola poprawności danych subwencyjnych z punktu widzenia jednostki samorządu terytorialnego. Możliwości i ograniczenia.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele organów prowadzących, w tym wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i starostowie, sekretarze, dyrektorzy i pracownicy wydziałów oświaty/edukacji, CUW-ów i ZEAS-ów, odpowiedzialni za weryfikację danych, wprowadzonych do SIO przez dyrektorów placówek oświatowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18 października 2023 r.