• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Przygotowanie zakładu żywienia zbiorowego do kontroli sanitarnej oraz dokumentacja GHP, GMP i HACCP zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia kompleksowo omówimy nowe normy i zasady z zakresu Dobrej Praktyki Higienicznej, Dobrej Praktyki Produkcyjnej i systemu HACCP. Ponadto nasz ekspert przedstawi najistotniejsze problemy mogące pojawić się w dokumentacji GHP, GMP i HACCP, w tym przykładowe procedury w obszarze mycia i dezynfekcji powierzchni, mycia i dezynfekcji rąk pracowników, higieny pracowników, obróbki termicznej, dostawy surowców i składników, mycia i dezynfekcji naczyń stołowych itp. Obszerne materiały szkoleniowe będą zawierać m.in.:
- Przykładowe procedury, instrukcje i formularze w obszarze GHP, GMP.
- Algorytmy postępowania dla podstawowych czynności w obszarze higiena pracowników.
- Wzory i dokumenty z zakresu systemu HACCP: schemat technologiczny, analizę zagrożeń, dokument wyznaczenia CCP – krytycznych punktów kontrolnych, arkusze monitorowania CCP, procedurę weryfikacji systemu HACCP (obowiązkowego sprawdzania sposobu funkcjonowania HACCP w placówce) oraz procedurę nadzoru nad dokumentacją systemu HACCP (ze wskazaniem optymalnego okresu przechowywania poszczególnych rodzajów dokumentów).

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Na szkoleniu odpowiemy na następujące pytania:

Od czego zależy częstotliwość kontroli w zakładach żywienia zbiorowego? Czy placówka ma wpływ na ich liczbę?

Jakie zmiany przepisów prawnych w ostatnich latach dotyczą żywienia dzieci i młodzieży, a jakie osób dorosłych?

Jakie procedury i instrukcje należy posiadać w ramach opracowanego systemu HACCP?

Jakie formularze są najbardziej przydatne do dokonywania wpisów do dokumentacji?

Czy i jak często należy dokonywać pomiarów i zapisów: temperatury w urządzeniach chłodniczych i mrożniczych, temperatury i wilgotności w magazynie suchym, z mycia i dezynfekcji jaj, z mycia i dezynfekcji powierzchni/urządzeń/sprzętów, z przyjęcia dostaw?

Czy i jak można zmienić dotychczasowe procedury, instrukcje, formularze do wpisów?

Kto może uczestniczyć w audycie HACCP?

Jak długo należy przechowywać dokumentację systemu HACCP?

Jakie zasady higieniczne obowiązują pracowników kuchni?

Na jakich etapach powinno się wyznaczyć Krytyczne Punkty Kontrolne?

Czy i jak długo muszę przechowywać etykiety produktów spożywczych?

Jakich dokumentów należy oczekiwać od dostawców produktów spożywczych nieopakowanych, co w takim przypadku zastępuje etykietę?

Czy rodzic, którego dziecko jest alergikiem, może przygotowywać sam posiłki w domu i przynosić je do placówki wyłącznie do odgrzania?

Czy taki rodzic może kupować sam produkty, z których później placówka przygotowuje posiłek? Kto ponosi odpowiedzialność prawną, jeśli w placówce w takiej sytuacji wystąpi zatrucie pokarmowe?

Czy każda dieta lecznicza i eliminacyjna musi mieć przeliczoną wartość odżywczą i spełniać normy żywienia?

zwiń
rozwiń
Program

1. Przygotowanie zakładu żywienia zbiorowego do kontroli sanitarnej. Przebieg kontroli sanitarnej. Przygotowanie dokumentów i pomieszczeń do kontroli. Instrukcja przyjęcia osób wizytujących zakład żywienia zbiorowego, w tym pracowników Inspekcji Sanitarnej.
2. Zasady mycia i dezynfekcji pomieszczeń i ich wyposażenia oraz prowadzenia rejestrów w tym zakresie (mycie i dezynfekcja powierzchni wyposażenia, urządzeń, sprzętu produkcyjnego, zalecana liczba zlewozmywaków, zalecane środki do mycia i dezynfekcji).
3. Zasady higieny osobistej pracowników pozostających w kontakcie z żywnością, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju zalecanej odzieży roboczej i pożądanych zachowań higienicznych.
4. Nadzór nad stanem zdrowia pracownika – posiadanie i aktualizacja orzeczeń lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

• zakłady żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży: dyrektorzy żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dietetycy, intendenci, kucharze zatrudnieni w w/w placówkach, właściciele firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży, pracownicy wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych;
• zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych: dyrektorzy placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.), dietetycy, intendenci, kucharze zatrudnieni w w/w placówkach, właściciele firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych;
• pracownicy organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze);
• pracownicy wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Od 2007 roku trener i auditor w obszarze bezpieczeństwa żywności i żywienia. Posiada specjalizację z mikrobiologii, ukończyła studia podyplomowe z zarządzania jakością, dietetyki i planowania żywienia. Autorka licznych publikacji dotyczących organizacji żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Przez lata była związana z Inspekcją Sanitarną. Pełnomocnik systemu bezpieczeństwa żywności w dużym zakładzie wytwarzającym żywność pochodzenia zwierzęcego, audytor systemów zarządzania, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Autor licznych publikacji poświęconych tematyce HACCP m.in.: HACCP w żłobku i przedszkolu, HACCP w szkole, HACCP dla zakładów żywienia zbiorowego. Specjalizuje się w komponowaniu jadłospisów oraz prowadzeniu szkoleń dla placówek żywienia zbiorowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych - w tym żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szpitali, DPS. Zajmuje się również opracowaniem dokumentacji HACCP dla placówek żywienia zbiorowego. Swoje bogate doświadczenie zawodowe zawdzięcza tysiącom uczestnikom szkoleń, którzy przez lata zaufali jej doświadczeniu biorąc udział w szkoleniach. Dodatkowo autorka aplikacji do planowania żywienia i prowadzenia magazynu spożywczego KCALkulator żywieniowy.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 października 2023 r.