• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Forum Przewodniczących Rad: Koniec kadencji rad gmin i powiatów. Prawa i obowiązki przewodniczącego rady, przewodniczących komisji i radnych oraz biur rady w związku z zakończeniem kadencji.

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Przewodniczących Rad. Zajęcia stacjonarne.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Przewodniczących Rad. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Podczas spotkania przeanalizujemy przepisy dotyczące zakończenia obecnej kadencji i początkiem nowej, ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień i obowiązków przewodniczącego rady, radnych oraz biur rady. W szczególności omówimy zasady organizacji rady w związku ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Termin zakończenia bieżącej kadencji rady.
2. Zakończenie kadencji a praca rady:
• Proces uchwałodawczy a koniec kadencji.
• Skargi i wnioski a koniec kadencji.
• Podsumowanie pracy rady.
3. Obowiązki przewodniczącego rady w związku z zakończeniem kadencji:
• Obieg dokumentów.
• Analiza oświadczeń majątkowych i ich przekazanie.
• Ostatnia sesja – protokoły i uchwały.
• Informacje o analizie oświadczeń majątkowych.
4. Obowiązki przewodniczących komisji w związku z zakończeniem kadencji:
• Zakończenie i podsumowanie prac komisji – sprawozdanie.
• Sprawozdania komisji z pracy w ostatnim roku/kadencji.
• Czy rada zatwierdza sprawozdania komisji?
5. Działalność komisji rewizyjnej a koniec kadencji:
• Prowadzone postępowania kontrolne a koniec kadencji,
• Podsumowanie efektów pracy komisji rewizyjnej w okresie kadencji.
6. Zakończenie kadencji a wygaśnięcie mandatu radnych.
7. Prawa i obowiązki radnego związane z końcem kadencji rady:
• Obowiązek złożenia ostatnich oświadczeń majątkowych.
• Obowiązek rozliczenia się z powierzonych dokumentów, urządzeń i sprzętu elektronicznego, pobranych zaliczek.
• Prawo uzyskania wszystkich świadczeń związanych z pełnieniem mandatu – dieta proporcjonalna czy cała?
• Prawa radnego w związku z pracą zawodową.
8. Rozliczenie dokumentów, pieczątek i urządzeń oraz sprzętu elektronicznego.
9. Ochrona radnego po zakończeniu kadencji.
10. Podsumowanie pracy radnych.
11. Koniec kadencji rady a zakończenie działalności organu wykonawczego:
• Koniec kadencji a działalność organu wykonawczego.
• Zasada ciągłości działania organu wykonawczego.
• Upoważnienia i pełnomocnictwa a koniec kadencji.
12. Koniec kadencji a dalsze wykonywanie obowiązków zastępców wójta (członków zarządu), sekretarzy i skarbników.
13. Przyjęcie nowych regulacji statutowych – prawo czy obowiązek?
14. Wybory 2023 r.
15. Obowiązki biura rady w związku z końcem kadencji.
16. Orzecznictwo.
17. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Przewodniczących Rad

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Przewodniczących Rad

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

MIEJSCE: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi; ul. Jaracza 74.

Cena udziału: 519 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 300 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl lub mailem na adres biuro@frdl-lodz.pl do 28 listopada 2023 r.