• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Fundusz sołecki jako instrument finansowy rozwoju gminy – od przedsięwzięcia sołeckiego do realizacji

Przy zgłoszeniu do 9 maja 2024 r. cena wynosi 420 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie fundusz sołecki i jego wykorzystywanie w związku z ustawą o funduszu z uwzględnieniem roli sołtysów i zebrań wiejskich,

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego w praktyczny sposób zostanie przekazana wiedza dotycząca zagadnień związanych z rozliczaniem wydatków w ramach funduszu sołeckiego. Przeanalizujemy zasady funkcjonowania funduszu sołeckiego oraz wskażemy na jaki cel można przeznaczyć fundusz, kto jest dysponentem i jakie są zasady gospodarowania funduszem sołeckim. Omówimy zasady  organizacji zebrań wiejskich dotyczące przyjęcia zadań realizowanych z funduszu sołeckiego. Szkolenie prowadzone będzie przez cenionego specjalistę i eksperta w zakresie finansów publicznych wskazującego na praktyczne rozwiązania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy na temat poprawnego identyfikowania zdarzeń związanych z funkcjonowaniem funduszu oraz uchwyceniem pojawiających się nieprawidłowości.
 • Przedstawienie poprawnego działania w przypadku ustalania kwoty funduszu sołeckiego.
 • Omówienie sposobu rozliczania przedsięwzięcia – zasady rozliczeń.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania związane z zasadami rozliczeń pod względem finansowo-księgowym.
 • Dodatkowo uczestnicy będą mogli na bieżąco wyjaśniać swoje problemy dotyczące tematyki szkolenia oraz będą mieli możliwość konsultacji podczas szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Pojęcie przedsięwzięcia finansowanego z funduszu sołeckiego.
 2. Zebranie wiejskie i jego rola w przygotowaniu przedsięwzięcia sołeckiego.
 3. Ustalanie środków na sołectwo w ramach funduszu sołeckiego.
 4. Rola Rady Gminy w procesie przyjmowania zadań sołeckich.
 5. Wykonywanie przedsięwzięcia – wydatki oraz odpowiedzialność za realizację przedsięwzięcia sołeckiego.
 6. Rozliczanie przedsięwzięć sołeckich.
 7. Przedsięwzięcie sołeckie a uchwała budżetowa.
 8. Pytania i dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Radni jednostek samorządu terytorialnego i wszystkie osoby zainteresowane tematem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych, współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w RIO. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno-finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m. in. dla ministerstw, urzędów marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 470 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 9 maja 2024 r. cena wynosi 420 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 15 maja 2024 r.