• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Działalność kontrolna rady i jej komisji, ze szczególnym uwzględnieniem komisji rewizyjnej w kontekście zakończenia kadencji organów samorządowych w 2024 roku

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie dedykowane przede wszystkim pracownikom biur obsługi rady, radnym oraz sekretarzom., którego przedmiotem będzie kontrola rady z uwzględnieniem prac komisji rewizyjnej.

Ważne informacje o szkoleniu

Dobiegająca z początkiem przyszłego roku kadencja organów stanowiących wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na działalność komisji rady w tym komisji rewizyjnej, która przede wszystkim musi zakończyć wszystkie postępowania kontrolne, jak również tak zaplanować pracę w przyszłym roku aby zdążyć zrealizować wszystkie ustawowe i statutowe obowiązki. Podczas proponowanego szkolenia kompleksowo omówimy przedmiotowe zagadnienia i przekażemy praktyczne informacje oraz propozycje rozwiązania w kontekście najczęściej występujących problemów w sferze działalności kontrolnej rady w obliczu końca kadencji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu uprawnień kontrolnych rady i jej komisji wraz z ich przedmiotowym i podmiotowym zakresem z perspektywy zakończenia kadencji rady.
• Wskazanie i omówienie problemów związanych z planowanymi na koniec kadencji kontrolami oraz sprawozdaniami z pracy komisji, jak również planowaniem pracy komisji na rok 2024.
• Przeanalizowanie procedury kontrolnej komisji oraz podmioty wyłączone ze sfery uprawnień kontrolnych rady - w tym kontrowersyjne zagadnienia kontrolowania spółek komunalnych.
• Omówienie uprawnień komisji rewizyjnej, wraz z metodologią przeprowadzania kontroli, formułowaniem protokołu pokontrolnego i rekomendacji dla rady.
• Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości pojawiających się w bieżącej pracy rady i jej komisji.

zwiń
rozwiń
Program

1. Termin zakończenia bieżącej kadencji rady.
2. Zakończenie kadencji a praca rady:

• Procedury kontrolne rady a koniec kadencji.
• Skargi i wnioski a koniec kadencji.
• Procedura uchwałodawcza a koniec kadencji.
3. Obowiązki przewodniczących komisji w związku z zakończeniem kadencji:
• Planowanie pracy komisji na rok 2024.
• Zakończenie i podsumowanie prac komisji (sprawozdanie).
• Sprawozdania komisji z pracy w ostatnim roku/kadencji, czyli co określa statut.
• Czy rada zatwierdza sprawozdania komisji?
4. Działalność komisji rewizyjnej a koniec kadencji:
• Prowadzone postępowania kontrolne a koniec kadencji.
• Wyniki kontroli a tocząca się kampania wyborcza.
• Procedura absolutoryjna w 2024 r.
• Podsumowanie efektów pracy komisji rewizyjnej w okresie kadencji.
5. Rada gminy (powiatu) jako organ kontroli.
6. Podmiotowy i przedmiotowy zakres kontroli rady.
7. Zlecanie kontroli.
8. Działalność kontrolna rady gminy (powiatu) a działalność komisji rewizyjnej.
9. Działalność kontrolna komisji rewizyjnej a działalność kontrolna innych komisji rady.
10. Zadania przewodniczącego komisji rewizyjnej.
11. Zakres uprawnień kontrolnych komisji rewizyjnych:

• Kontrole urzędu.
• Kontrole jednostek organizacyjnych.
• Kontrola finansowa.
12. Kontrole planowe i kontrole ad hoc.
13. Zasady przeprowadzania kontroli.
14. Dokumentowanie prac komisji rewizyjnej:

• Plan pracy.
• Protokoły z kontroli i wnioski pokontrolne.
• Sprawozdania z działalności komisji.
15. Współpraca wójta, burmistrza i prezydenta miasta (starosty) z komisją rewizyjną.
16. Przyjmowanie wyników kontroli komisji przez radę.
17. Wnioski pokontrolne i zasady ich przyjmowania i kierowania do realizacji.
18. Rola komisji rewizyjnej w procedurze absolutoryjnej.
19. Indywidualne uprawnienia kontrolne radnych.
20. Orzecznictwo z zakresu działalności kontrolnej komisji rewizyjnej.
21. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie kierowane do Przewodniczących rad, przewodniczących komisji, przewodniczącego i członków komisji rewizyjnej oraz pracowników biur rady i sekretarzy jednostek samorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na WPiA UŁ; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13 października 2023 r.