• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Oświadczenia majątkowe w 2023 r. Jak prawidłowo wypełniać oraz właściwie analizować?

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane radnym i osobom na stanowiskach kierowniczych w JST, którego przedmiotem będą oświadczenia majątkowe w 2023 roku.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane spotkanie to kompendium wiedzy w zakresie obowiązków związanych oświadczeniami majątkowymi, zarówno po stronie organu stanowiącego, jak i wykonawczego - pracowników urzędu i jednostek. W trakcie szkolenia zostaną w pigułce przedstawione najistotniejsze zagadnienia, których znajomość jest niezbędna do wykonywania zadań w tym obszarze, a praktyczne przykłady pozwolą zrozumieć zależności i odpowiedni sposób rozwiązywania konkretnych sytuacji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przybliżenie specyfiki i uzyskanie przez uczestników praktycznej wiedzy na temat przepisów regulujących kwestię oświadczeń majątkowych, w tym m.in. sposobu ich wypełniania, odpowiedzialności za złożenie po terminie oświadczenia majątkowego czy złożenie nieprawdziwego oświadczenia majątkowego.
 • Uzyskanie informacji o sposobie postępowania w zakresie analizy przyjmowanych oświadczeń majątkowych oraz o sposobie przechowywania i archiwizacji oświadczeń majątkowych.
 • Wyjaśnienie wątpliwości, przekazanie praktycznych przykładów, doświadczeń i sytuacji z życia wziętych.
 • Uzyskanie odpowiedzi i poznanie praktycznych rozwiązań w problematycznych sytuacjach.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Uregulowania prawne dotyczące oświadczeń majątkowych.
 2. Pierwsze w kadencji i kolejne w roku oświadczenia majątkowe. Terminy składania oświadczeń.
 3. Praktyczne wskazówki dot. wypełniania oświadczeń - informacje podlegające ujawnieniu i ich zakres, majątek wspólny, a majątek odrębny, dopuszczalność korekty.
 4. Omówienie najczęściej występujących braków, błędów i uchybień.
 5. Przyjmowanie oświadczeń i praktyczne wskazówki w zakresie ich analizy.
 6. Jak reagować na niewłaściwe wypełnienie oświadczenia majątkowego i uchybienia formalne.
 7. Konsekwencje prawne niezłożenia oświadczenia majątkowego, uchybienia terminowi, złożenia nieprawdziwego lub niepełnego oświadczenia, inne naruszenia przepisów ustawy.
 8. Rola i właściwość kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie reagowania na nieprawidłowości w złożonym przez pracownika oświadczeniu majątkowym.
 9. Wniosek o kontrolę oświadczenia majątkowego, charakter prawny, procedura, podmioty uprawnione do kontroli.
 10. Przekazywanie złożonych oświadczeń, ich publikacja w BIP i informacja dla uprawnionych organów.
 11. Orzecznictwo sądów, interpretacje prawne wybranych zagadnień.
 12. Pytania, dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby realizujące obowiązki właściwego informowania osób zobowiązanych do składania, dokonywania ich analizy i nadzoru nad oświadczeniami, pracownicy biura rady oraz przewodniczący rady.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, pracownik administracji samorządowej, od 2006 r. Sekretarz Miasta i Gminy. Bezpośrednio w urzędzie zajmuje się m.in. nadzorem nad sprawami związanymi z oświadczeniami majątkowymi (informuje zobowiązanych, dokonuje analizy oświadczeń, przedkłada odpowiednim organom i zatwierdza inne czynności administracyjne w tym zakresie), ale również pozostałymi sprawami dotyczącymi prowadzenia właściwej dokumentacji w zakresie wymaganym przepisami prawa. Trener z wieloaspektowym, praktycznym doświadczeniem w zakresie funkcjonowania administracji oraz zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, urzędem, współpracą w realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalność administracja samorządowa oraz drugiego kierunku Europeistyka. Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych w zakresie samorządu terytorialnego, administracji i prawa publicznego, funkcjonowania Unii Europejskiej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 10 marca 2023 r.