• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Oświadczenia majątkowe w samorządzie terytorialnym w 2023 roku.

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

 

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane radnym i osobom na stanowiskach kierowniczych w JST, którego przedmiotem będą oświadczenia majątkowe w 2023 roku.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanych zajęć jest przedstawienie zagadnień dotyczących obowiązku składania oświadczeń majątkowych oraz szczegółowych zasad ich wypełniania. Przeanalizujemy zasady prawidłowego wypełnienia formularza oświadczenia majątkowego oraz analizy oświadczeń - prawidłowe przeprowadzenie procedury oceny oświadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Omówimy praktyczne aspekty obowiązku składania oświadczeń oraz najczęściej popełniane uchybienia w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu oświadczeń majątkowych w tym:
- przedstawienie obowiązków osób, które są zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego oraz szczegółowymi zasadami wypełniania oświadczeń majątkowych,
- wskazanie zasad analizy i wzywania do złożenia oświadczeń.
• Poznanie najczęściej pojawiających się błędów i nieprawidłowości w zakresie uzupełniania i analizy oświadczeń majątkowych.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości z zakresu tematyki zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Oświadczenie majątkowe jako instrument zapewnienia transparentności samorządu terytorialnego.
2. Osoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych w samorządzie:
• Osoby zobowiązane ustawowo - radni, członkowie organów wykonawczych, pracownicy urzędu.
• Inni pracownicy samorządowi.
3. Majątek objęty treścią oświadczenia:
• Majątek odrębny (osobisty).
• Majątek wspólny małżonków. Czy konieczne jest wskazywanie dochodów małżonka?
4. Zasady wypełniania oświadczeń.
• Formularze oświadczeń majątkowych.
• Analiza poszczególnych rubryk formularza oświadczenia majątkowego.
• Zasady wypełniania poszczególnych rubryk formularza oświadczenia majątkowego.
5. Terminy składania oświadczeń majątkowych.
6. Podmioty, którym składane są oświadczenia majątkowe i ich obowiązki.
7. Analiza oświadczeń majątkowych:
• Analiza przez podmiot, któremu składane są oświadczenia.
• Analiza przez urząd skarbowy.
8. Korekty oświadczeń majątkowych.
9. Publikowanie oświadczeń majątkowych.
10. Skutki (sankcje) niezłożenia oświadczenia majątkowego.
11. Informacja przedstawiana organowi stanowiącemu jednostki samorządu.
12. Przechowywanie oświadczeń majątkowych.
13. Najnowsze orzecznictwo dotyczące oświadczeń majątkowych.
14. Zakazy dotyczące radnych i pracowników samorządowych:
• Zakaz łączenia funkcji.
• Zakaz zatrudniania w urzędzie i na podstawie umowy cywilnoprawnej.
• Zakazy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
• Zakaz udziału w głosowaniu.
15. Skutki naruszeń zakazów i ograniczeń dotyczących radnych i pracowników samorządowych.
16. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych - radni, członkowie organów wykonawczych, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie i członkowie zarządów; kierownicy jednostek organizacyjnych oraz osoby wydając decyzje administracyjne, jak również osoby dokonujące analizy oświadczeń i pracownicy urzędów odpowiedzialnych za przyjmowanie, publikowanie i przechowywanie oświadczeń majątkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 kwietnia 2023 r.