• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Podstawy finansów publicznych – dochody, wydatki, przychody, rozchody, wolne środki oraz zasady wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do 10 maja 2024 r. cena wynosi 420 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą podstawy finansów publicznych dla radnych jednostek samorządu terytorialnego.

Ważne informacje o szkoleniu

Mandat radnego to rodzaj pełnomocnictwa udzielonego przez wyborców, to dowód zaufania jaki obdarzyli swoich przedstawicieli. Radni pełniąc służbę publiczną są zobowiązani dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne z uwzględnieniem interesu państwa, interesu wspólnoty samorządowej oraz indywidualnego interesu obywateli. Nie dla wszystkich radnych są one w pełni jasne i czytelne, a przecież ponoszą oni odpowiedzialność za podejmowanie prawidłowych decyzji w uchwałach swojej jednostki samorządu terytorialnego.
Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego w praktyczny sposób zostaną omówione podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem podstawowych kategorii ekonomicznych funkcjonujących w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszych jej składników jakimi są dochody/wydatki oraz przychody/rozchody w budżecie jednostki samorządu terytorialnego. Informacje na ten temat przekaże Państwu praktyk, specjalista ds. finansów publicznych, cieszący się bardzo dużym uznaniem wśród uczestników szkolenia za wiedzę i praktyczny sposób przekazywania informacji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w sposób łatwy i zrozumiały w zakresie podstawowych pojęć i zasad funkcjonowania finansów publicznych.
  • Zapoznanie się z wieloma praktycznymi i prawidłowymi zasadami w zakresie wykonywania budżetu.
  • Uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusji i uzyskania odpowiedzi na pytania od eksperta w zakresie praktycznego stosowania przepisów.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawowe zasady działania finansów jednostki samorządu terytorialnego:
a) zasady gromadzenia dochodów,
b) zasady wydatkowania środków publicznych.
2. Formy organizacyjno-prawne finansów publicznych:
a) jednostka budżetowa – zasady działania,
b) samorządowy zakład budżetowy – zasady działania.
3. Podstawowe pojęcia finansów publicznych:
a) dochody budżetowe – dochody bieżące oraz majątkowe,
b) wydatki budżetowe – wydatki bieżące oraz majątkowe/inwestycyjne,
c) przychody – źródła przychodów i ich funkcja w budżecie,
d) rozchody – rozchody a wydatki budżetowe – wskazanie różnic w zakresie funkcjonowania budżetu.
4. Podatek VAT w strukturze dochodów oraz wydatków jednostki samorządu terytorialnego:
a) wpływ brutto jako dochód – NSA nie potwierdza tej tezy,
b) wpływ netto ( bez VAT ) jako dochód – NSA potwierdza tą tezę,
c) VAT jak wydatek budżetowy albo rozchód bez paragrafu klasyfikacji budżetowej.
5. Zwroty wydatków/niewykonane wydatki/niewygasające wydatki:
a) instytucja zwrotu/refundacji wydatków w trakcie wykonywania budżetu – zasady działania,
b) zwrot wydatków jako dochód budżetowy,
c) niewykonane wydatki jako niewygasające wydatki – instytucja wydatkowania środków w nowym roku budżetowym.
6. Pytania i dyskusja. 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Radni jednostek samorządu terytorialnego i wszystkie osoby zainteresowane tematem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych, współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w RIO. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno-finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m. in. dla: ministerstw, urzędów marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 470 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu na szkolenie do 10 maja 2024 r. cena wynosi 420 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 21 maja 2024 r.