• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Prawa i obowiązki przewodniczącego rady, przewodniczących komisji i radnych oraz biura rady w związku z zakończeniem bieżącej i początkiem nowej kadencji. Śląskie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie w godzinach: I dnia 17.00 – 19.00; II dnia 10:00-14:00
Udział tylko w II dniu szkolenia 580 zł.

Ważne informacje o szkoleniu

Śląskie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów to jedno z 80 forów działających przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Fora to unikalny i autorski pomysł Fundacji. To przede wszystkim platforma współpracy i integracji, dla Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów służąca poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu warsztatu piastowanej funkcji. Dzięki współpracy w ramach Forum członkowie na bieżąco mogą świadczyć sobie pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z pełnioną funkcją, dlatego cieszą się one stale rosnącym zainteresowaniem wśród samorządowców.

Zapraszamy na szkolenie przeznaczone dla Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów oraz radnych w kontekście bieżących zagadnień pracy rad gmin i powiatów. Celem szkolenia jest omówienie aktualnych zagadnień w funkcjonowaniu JST oraz obowiązków wynikających z zakończenia kadencji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Po szkoleniu uczestnik:

  •  zdobędzie dogłębną wiedzę na temat procesu zakończenia kadencji rady, w tym procesu uchwałodawczego, skarg, wniosków, a także podsumowania pracy rady;
  • nauczy się, jakie obowiązki spoczywają na przewodniczących rady i komisji w związku z  kończeniem kadencji;
  • zdobędzie praktyczne umiejętności związane z podsumowaniem prac komisji, rozliczeniem dokumentów, a także zarządzaniem sprzętem elektronicznym i innymi zasobami;
  • dowie się, jakie prawa i obowiązki ciążą na radnych w związku z końcem kadencji, w tym kwestie związane z uzyskiwaniem świadczeń, ochroną radnego po zakończeniu kadencji, czy też prawami związanymi z pracą zawodową.
  • Udział w szkoleniu to doskonała okazja do rozwijania własnych kompetencji i wiedzy, co przyczynia się do rozwoju osobistego i zawodowego uczestnika. Szkolenie to również świetna okazja do nawiązania kontaktów z innymi uczestnikami, wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk.
zwiń
rozwiń
Program

1.   Termin zakończenia bieżącej kadencji rady. 
2.  Zakończenie kadencji a praca rady:
• Proces uchwałodawczy a koniec kadencji.
• Skargi i wnioski a koniec kadencji.
• Podsumowanie pracy rady.
3. Obowiązki przewodniczącego rady w związku z zakończeniem kadencji:
• Kontrola dokumentacji bieżącej kadencji.
• Obieg dokumentów.
• Analiza oświadczeń majątkowych i ich przekazanie.
• Ostatnia sesja (protokoły i uchwały).
4.  Obowiązki przewodniczących komisji w związku z zakończeniem kadencji:
• Zakończenie i podsumowanie prac komisji (sprawozdanie).
• Sprawozdania komisji z pracy w ostatnim roku/kadencji.
• Czy rada zatwierdza sprawozdania komisji?
5.  Działalność komisji rewizyjnej a koniec kadencji:
• Prowadzone postępowania kontrolne a koniec kadencji.
• Podsumowanie efektów pracy komisji rewizyjnej w okresie kadencji.
6. Zakończenie kadencji a wygaśnięcie mandatu radnych.
7. Prawa i obowiązki radnego związane z końcem kadencji rady:
• Prawo uzyskania wszystkich świadczeń związanych z pełnieniem mandatu – dieta proporcjonalna czy cała?
• Prawa radnego w związku z pracą zawodową.
8. Rozliczenie dokumentów, pieczątek i urządzeń oraz sprzętu elektronicznego.
9.  Ochrona radnego po zakończeniu kadencji.
10.  Podsumowanie pracy radnych. 
11.  Koniec kadencji rady a zakończenie działalności organu wykonawczego:
• Koniec kadencji a działalność organu wykonawczego,
• Zasada ciągłości działania organu wykonawczego,
• Upoważnienia i pełnomocnictwa a koniec kadencji.
12.  Koniec kadencji a dalsze wykonywanie obowiązków zastępców wójta, sekretarzy i skarbników.
13.  Oświadczenia majątkowe w ostatnim roku kadencji.
• Terminy składania oświadczeń majątkowych i data stanu majątku.
• Ostatnie oświadczenie a oświadczenia roczne.
• Analiza oświadczeń majątkowych w 2024 r.
14. Wybory samorządowe 2024 r. i zmiany w tym zakresie.
• Termin wyborów (I i II tura).
• Zasady wyborcze.
15.   Początek kadencji – termin pierwszej sesji i jej przebieg.
16.   Pytania i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów, przewodniczący rad, sekretarze, radni, przewodniczący i członkowie komisji działających zgodnie z regulaminem pracy rady gminy (powiatu), osoby zajmujące się obsługą biur rad, osoby współpracujące z organem uchwałodawczym.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na WPiA UŁ; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnejPałacu Czarny Las, Czarny Las 8, 42-289 Woźniki k. Częstochowy.

Cena: członkowie Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów w ramach składki, pozostałe osoby 990 PLN netto/os. Udział tylko w II dniu szkolenia 580 zł. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu stacjonarnym, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, pobyt w hotelu z zakwaterowaniem i wyżywieniem (przerwy kawowe, obiad, kolacja), rezerwacja pokoju 1 osobowego za dopłatą 100 zł, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 1 marca 2023 r.