• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Przygotowanie do zakończenia kadencji rady gmin, miast, powiatów i województw

Cele i korzyści

Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jakie działania należy podjąć by zgodnie z prawem zakończyć pracę radnych, komisji rad i całej rady przed upływem kadencji.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Zakończenie kadencji w 2024 r.
 2. Uchwały rady na koniec kadencji i ich skutki
 3. Postępowanie z dokumentacją rady
 4. Podsumowania i sprawozdania na koniec kadencji
  • Organu wykonawczego
  • Komisji rady
  • Przewodniczącego rady
  • Radnych
  • Rady
 5. Postępowanie w sprawach, których terminy przypadają po zakończeniu kadencji rady
 6. Prawa i obowiązki radnego na koniec kadencji
  • Prawa do świadczeń
  • Postępowanie w sprawach udzielonych radnym pełnomocnictw
  • Obowiązek rozliczenia się
  • Oświadczenie majątkowe
  • Prawa radnego po ustaniu kadencji
 7. Sytuacja organu wykonawczego w związku z upływem kadencji kadencji
 8. Pytania i odpowiedzi
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy biur rady, radni oraz inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomista, prawnik, pedagog. Posiada 35 lat doświadczenia w tworzeniu aktów prawnych regulujących prawa i obowiązki osób zatrudnionych oraz ponad 35 lat doświadczenia w tworzeniu systemów zarządzania sferami wewnętrznymi w organizacji. Posiada bogate doświadczenie w działalności edukacyjnej jako wykładowca akademicki, trener, mentor dla JST i jednostek zależnych oraz biznesu. Osobiście doświadczył zarządzania
organizacjami złożonymi jako dyrektor, ma także doświadczenia w zarządzaniu projektami (w tym EFS) jako PM oraz nietuzinkowe doświadczenia w projektach Interim management. Posiada liczne publikacje dotyczące organizacji i zarządzania, w tym w JST.

zwiń
rozwiń